Windtops for sale from project level just like real estate or bridges projects with profit:


★ STATE PLANET EARTH ★ NEE by WINDTOPS

Tel. SMS: +45 - 29887911 (C) SPE 1. FCSRS State


WINDTOPS KWh $ 0,00114 (1/1000 Cent) COST

I still wonder how long the enemy will put my businesses on hold. I get no business letters nor phone calls and all know China is never making a deal against my Will, if. Then disloyal to the testament as Sole Heir. So that never happens and the trail on compensation goes on in 2017 in Washington USA. Just one trail of many. Many got right to compensation in from propel wind frauds on its no energy net earning, so never a Renewable and no green solution. What do we do? We take care of cash. And replace with Windtops.


Not mush happens today in media. I'm bored and yet satisfied about trails opens in Washington USA published, with spring from Denmark, Sweden and USA and some UK billionaires attack on my businesses and strategy. You got reason to smile good guys. We have won UN by sustainable goal international politics. And all know fraud makers are criminals fought by time and never pay's off.


Now our enemies struggles in they got no product in renewable what sustains. That's what we have by my engineerings.


They still speak the same and the same news coverage in new episodes but action is not new in getting masses educated in analysis, solving and product. Then a vote. Now state is entertain people waiting time and keep burning in practice of old they dream sustain.


When money gets into action by finance ingle up by leading just a few or one bigger nation our party starts. Think of the enormous income in royalties for us and we do not go cheap. Windtops starts 5 million USD so one million in cash to us from everyone built. Plus 5% power sales.

I.e. 10 MW production electricity sales 20 Cent plus 1 Cent for us. 10 MW is 10 000 KWh per hour x 24 x 364 x 1 Cent = 873 600 USD our pocket per year per windtop sold. The figure can be 50-100 000 before year 2040. The profit for SLES in State SPE to balance as contract bookeeping asset is 8 736 000 000 000 from and when 100 000 Windtops 10-25 MWh output sold for a hundred year income provision royalty on power sale. To this is added sold provision royalty per Windtop of USD 10 Million is USD 2 000 000 x 100 000 = 200 000 000 000 USD or 200 billions (EU Milliards). The windtop production can be twice as mush and power price in half to just 10 Cent per KWh our figure don't change. The figure for State SPE is for State Accounters use when balancing national deficit for closurering Big Oil and security in going transportation electrified national to meet U.N. Sustainable Goals in going CO2 free to fulfill no more temperature rice actually Climate Change Reversing by SLES under me JENS PETER, SPE.


Are you investor?


Buy for 5+ Million USD Windtop.

Have 10 000 KW per hour average.

Calculation income sale:

10 000 KWh x 24 Hours x 364 Day x 10 Cent

= 8 736 000 USD income year - Royalty of 873 600 USD  = 7 862 400 USD Year net. income

USD 10 000 000 per Windtop / 7 862 400 = 1,27 year to pay off. By efficient interest rate 10 %  all paid back on Bank credit account in 1 year and 5 month after delivery and installed

Or financed by credit all paid back in under five years from ordered. Or have a millionaire income and pay back over ten years. By this example investing of no cost to Nation going True Sustainable in goal market is there and so are consumers of True Green Electricity.


The Windtop mass produced is cheap energy.

Invest complete installation to existing grid

10+ Million USD 10-25 MW depends where placed on output global.


10 000 000 USD / 10 000 KW x 24 hour x 364 day x 100 year (service 5% in price)

= 0,00114 USD per kWh cost price.


Note: The Windtop only slitage is the inner or outer joint wheels what is replaced after running millions of KM. The generator is magnetic basis induction power and very few slitage wheel joint what can be changed. All to know generators from year 1920 is still in operation. Expect heavy duty material what easily last on contract for a hundred years. The sails profiles and rig got no slitage but axil joints what shell can be changed. Typically the Spintops on the Windtop spins in Tons of draft turning the axil in the generator. On higher windspeed the Spintop's shovels can be opened to let air flow pass through the sail profiles, further the roar when shovel design can be straight in to the wind so no longer a half wind position of all Spintop. An important fact away from propel windmills is the spin gets faster and stronger in Ton, 0-5+ T regulated by triming area to the wind, in move around in vector a circle, but the vector force backwards do not get mush higher compared propel windmill wings.


JENS PETER

STATE PLANET EARTH


Rec. Date: 20161208 10:39 & 21:00 CET SPEGlobal Market moves, frauds, manipulations in State Media propaganda none Renewables continued:

Vestas Wind Systems releases sales, what is fraud size, bankers investigated on investing false Renewable. Denmark spends almost 20 Billion Kroner this year alone on fake renewables in wind and solar:Facebook: Jens Peter Schwartzlose Claire

March 24 at 11:14pm ·


INT. COURT OF LAW PRINCIPLE: RESPONSIBLE DAMAGE ALSO VIOLATION PAYS ALL COST. STATES SELF-INSURED.

BALLANCE BY SLES IN AND BEFORE NATIONS.

IN FACT HIGHEST VALUE PRO NATION FOR LIGHT AND WIND AND BY JENS PETER KETTLES THÉ OUTMOST LEGAL PROFITABLE.


Lidt nyhed som du allerede kender afbrænding UNØDVENDIGHED.


Vigtigt for strafudmålinger at Retter bekendt om mit SLES Arbejder og presse meddelelser og det samme er anklagede, der postulerer fossil afbrænding en nødvendighed hellig sagliggørende værdiskabende alt i alt forblædet profitten men skades-regning gøres imod menneskehed dvs. samfundsøkonomier, natur og planet (SPE).


Ydermere begåes overlagt mandatsvig af ejerkreds selv imod selskaber ved ingen investerings mix med mit SLES, så afsluttes Deres virksomhed, og det er defineret svig, altså at svigte selskabet som er defineret sit helt eget juridiske formuleret som instans uafhængig privatøkonomien altså juridisk adskilt fra ejerkreds, som er pålagt at arbejde for og ikke imod selskabet. Vise versa Nation og borger som en forræder er en adskilt juridisk som hver for sig selvstændige. Politiker er kendetegnet mandatsvig et vælgerbedrag folk forført.


Altså en Nation er ikke skyldig, det er privat personen i forræderi alternativt spion og under fremmed nations lovgivning dog FN love for spionage og lovligt krigsudbrud dvs. angreb og udslettelser feks. bombemål erhvervet viden både imod person og installationer med nødvendig magt demonstration. Fjenden kendetegnet hemmeigholder sig og arbejder ved list og konstruere sig til forlængelser sin aktivitet i fornægtelser skyldighed og henfalder til usaglig, uvidende, tungnem nyt lærestof for en underminering konkurrenten ikke hjemhørende ståsted nation(er). Som kommerciel kan skrives Multinational flygtig om hjemsted i opfattelser sin egen kommerciel (COM.U.) den globale magt på skattefrit grundlag.


Selvopfattelser skole-mesterligt spionage arbejde og vil ikke tage straffen, og mener sig snakken fra det hele politiseren med gummistempler frifindelser og ophævelser strafferet i imuniteter en service landsfaderligt julemand andres deles ud inddraget, konfiskeret aldrig set betale regninger, en ægte julemand bande pyntet kaldet "Julet" og fedter for hinanden med friheds-paragraffer bibeholdende sin bastion, magtapparatet opretholdt normen sin "kane", sit domæne, svingende højre og Venstre i flasken peger på alle andre skyldige, omstændigheder, uforsigeligt overgået af Planet Psykiatrien ved JENS PETER, SPE, instans planeten som stat et tarv, og da skoleret normen statshold ikke selvskade patientligt.


Uden evne godtgørelse defineret Big Oil Insolvent, ikke villig til at betale er defineret Bedrageri, ingen dækning i boet er opkaldt Bankerot. Svigagtigt er når nationen eller ejerskabet holdes uinformeret omkostning imod bedrevidende f.eks. bevarelse markedsandel, adgang til marked og lovligheden forretningen, når reelt hyper skadeforvolder indgydende masserne nødvendigheden, afhængigheden og løsningen ER FALSUM. Tilsidesættelser Retters Arbejde er så "vås" en nonesens fra folk i guldstol båret af advokater og revisions mafia. Mafia er defineret undergrunds økonomi den ubeskattede, uloggede, hemmeligholdte nationen, den ulovlige og stridbare på principper kriminalitet betaler sig, men konfiskeres gennem blot Civilrettergang, efterfulgt i Kriminal Retten eller Fogderetten. Nation ved Stater defineret Lovlige kun fører kan da påberåbes kriminel ikke nationen, som ville være kriminelt folkehad og kendetegnende diktaturer en hærfører også civilt regime folkedrab. Big Oil dræber ved produktet og forureninger samt millionvis flytninge som defineres KRIG. Denne paragraf bygger på internationale aftaler nationer imellem i FN Traktater efter 2. verdenskrig afslutning hvor FN opstod i ruinerne derpå.


Der kan afhøres lystløgnere under velbefindende flammens hygge udenfor virkeligheden, at klima-flygningen banker på vinduet om indstillinger skadeudøvelse, i hobetal med benzin i blodet en speeder oplever sig sporty opvarmet sit "sæde".


Handler om Lov og Ret og her forsikringssag retsprincip som præsedens, dvs. Retspraksis tidligere sager om skade og er gældende at forvolder betaler hele regning. I regning opgørelse disponeret ressource herunder oprensning, nydannelse grundvand reserve, polar-is mv., og forurening ved f.eks. røg nedslag, udvaskning, asfalt vejbyg mv.


Nu ved vi så det mest velbjergede og pengestærke er fallit, fallent, falleret, færdige, fordi Retters mangeårrige Retspraksis uomtvistelig, dvs. kan ikke behandles anderledes end allerede praksis, fordi ellers skrider grundlag Erstatningsret og Ansvar en stillingtagen i SPE's forsvaret planeten og folk.


Bemærk at Big Oil ikke defineret en Nation, men en forretning, som er ansvarlig sine produkter, handlinger samt strategier korporatet en junta multinational organiseret IEA, og har profiteret, men forbrænding unødvendig, dvs. lystbetonet skadeforvolder for grådigheder fornøjelser profit imod menneskeheden, natur og planet (SPE).


Det bliver "sjove" tider i nyhederne, og der er kun kæft trit og retning, det jeg fremsætter, fordi loven bestemmer også internationalt og herunder FN Traktater Nationer imellem, som er over Stat og derunder korporativer f.eks. selskaber. Lov er defineret kun lovlige love efter rangorden i lovene som forintelser det mest ulovlige altså mest strafbare, når lystbetonet eller for profit unødvendig, fordi mit SLES tilstede reducerer afbrænding og dermed CO2 (Klimagasser) med over minus 99 % bevist med tilhørende eksempler beregning og forklaring ved redegørelser.


SLES Produkt tilstede er ved tegning og forsvarlige ingeniør mæssige konstruktioner holdbare ved bevist bæreevne og korrekte energibesparelser en eksistens, altså ikke nødvendigt juridisk for domme produkt i handel, men bekendte for retlig afgørelser skyld merforurening CO2. Ergo krigsforbrydelse sabotage eller forhindring udbredelse af mit SLES Teknikker nationalt og globalt, for løsning terror klimaforandring bevist KRIG ved statestikker biprodukter fossilbranchen forringelser, nedbrydelse og skade miljø og habitater nationalt og globalt i tidshorisont århundreder endda årtusinder undtaget genetiske udryddelser bevist forintelser begået kriminelt af forinter.


Nu er det blevet til forskning officielt, at vandudslip gennem forbrænding organiseret og systematiseret i foreningen blandt fossilbranchens medlemmer som hovedskurke, og fordampning ved elproduktion i runde tal halvdelen af byers vandforbrug uden JENS PETER KEDLER uden vandforbrug strøm- og varme-produktion, giver vejrændringer konstrueret og industrielt biprodukt og skade dermed ansvar som professionel produkt producent f.eks. transport eller kraft-/varme-værker udledninger carbon-gasser og vanddamp. At afbrænde en liter fossil giver typisk 650 Liter vædske udstødning, som ved udgangsrør skorstene, jetstreger eller bilers udstødningsrør ses som røgfane i dampform og er giftig. Som lysvejr fænomen rød svovlfarvet atmosfære og i fortætning hele skydækker i formationer nedbørs afgivende med oversvømmelser til følge.


Vand er under COP21 Paris aftalen om Forblivbar Udvikling (Sustainable Goals), se artikel nedenfor.


http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/24/c_137062689.htm


Er forsikringsselskaberne konkurs selv den største aktør katastrofer gennem "mange bække små" princip systematiseret og organiseret profit formålstjensligt de involdverede på afbrændinger både teknisk og manuel udøven, praksis imod taberne samfundsøkonomier forvoldte habitater og miljøer; Mennesker, dyr og planter og planet (SPE) under global katastrofe forurening fra klimagasser til forandring miljø ved klima ændringer og levesteder til mere ubeboeligt, hvilket kan tilbagestilles ved mit SLES til aldeles normalen ideal for planeten (SPE) gennem mine SLES teknikker offentligt kendte profitabelt for SLES med ballance i nationers regnskab ikke Big Oil, men menneskeheden, natur og planet (SPE).


Går Great Briten Statsbankerot? https://www.lloyds.com/ på regning vand- og klima-skader samt ændringer ressource kapacitet tilstede nødvendigt reetableres udgifter, en skal nulstilles forandring, som følge af fossil afbrænding nyere tid (1900 og frem (1967/1971/1996 SLES bekendt Big Oil)).


SPE er State Planet Earth, et Legal Body juridisk en lovlig instans og Ret.


JENS PETER

SPE

Rec. date: 20180325-29 12:26 CET SPE


Note eksempel JENS PETER KEDLER serielt til både Windtops og OSP:


JENS PETER KEDLER til f.eks. biler, fly, tog og skibe.

1. keddel brænder 1 liter alkohol af 13 KW (< 1 m2 Optisk Solpanel). Energitab varme og generering x 75% x 99 effekt bedre end kraftværker ved genbrug alt vædsken til dampform = 965,25 KW (0,965 MWt ~ 1 MW),

2. keddel på el fra 1. opvarmer med nu med 965,25 KW x 75% x 99 mindre energitab sammenlignet traditionelle kraftværker motor og keddel-teknikker

= 71.669,8 KW eller 71 MW

3. keddel 71.669,8 KW opvarmer x 75% x 99 = o.s.v.


Nu planer en "supertanker" eller hangarskib og der reguleres en primus knap alm. kogeplade 1. keddel.


De gamle største storebæltsfærger brugte cirka 2 liter i sekundet a 13 KW forbrændt x 50% effekt havet via propel.


71.669,8 KW (71, 7 MW per time) svarer til elmotor her så

x 2 effekt / 13 KW (1. Liter Alkohol) = 11,03 m3 brændstof i timen. (m3 : 1M x 1M x 1M).

11.026 Liter / 60 minutter / 60 sekunder = 3 Liter effekt KW elmotor i sekundet på kun 1 Liter tankfuld opstart.


Interessant ved opstillinger JENS PETER KEDLER er at der tilføres fra egen produktion kraft til før i rækken af kedler og der genereres en skabelse energi ud fra meget lille udgangs mængde en op til største kraftværker kan præsteres mere energi effektivt end nukleart brændstof energiomsætning. De 99 gange effekt forøgelse er med referencen traditionelle kraftværk vandindtag temperatur -0- grader Celsius og ikke laboratorie opstart 20 grader celcius. Sidstnævnte er gradienten 79+ gange effekt, men for fysiske konstanter sammenlignelige er reglen fra -0- stregen beregnes for sammelignlighed.


Dimensionerne på kedlerne kombineret giver et stabil ydelse i Watt, dvs. i spænding Volt og styrken Ampere med meget små variationer ved skiftende lufttryk f.eks. vejr-ændring eller opstilling højere beliggende f.eks. bjerge eller dybder f.eks. ocean-bunde.

Windtops ~ The Kind of Windpower

 Straight Lines // The Way of Thinking ...      Version: 20170428

 

In Danish (Nordic) go www.spot-solcelle.dk på Dansk

Atlantic Ocean plays Shovel, Dragon, own bicycle, my laboratorium playing with windforce in sommer windy on shovel on axil (hand hold) later on axil thé Spintops the Spiler below in illustrations by Profiled Shovel Sail. Here main sail.

NEEP   Spinpower. Spintops  with the wind profit  up The choise capitalistic  solving by sound  investment to "right" on profiting. Propeller windmills electricity cost is over 10 Cent per KWh over producing by coal or even cheaper by Windtops. An over price and money waste.


Off-Shore propeller windmill 8 MW cost Nation:

4000 KWh per hour delivered energy x 10 Cent/KWh over price (reference coal power) x 24 hours a day x 365 days per year x 25 year living time = 87 600 000 US$ or 657 million Yuan / Kroner.


Propellers windmills got no Energy Break-Even and is not Green nor renewable then not sustainable. Remark politicians in States for Nations shop, lawrule, power transport, power sell and invest wrong and in a fraud what is being hard criminal in shoped KWh not clean producing the propeller windmill nor as garbage in under 25 years livingtime, the CO2 producing propeller windmill causes up times 2-15+ extra CO2, not cheapest KWh, not lasting product not able to sustain, not up to date state of the art products in energy solved  provided as extra cost for people and by propeller windmills civilisations don't last in energy deficit defined scandal criminal set-back, the more propeller the faster out of energy in civilisations.


SLES Contracting: Respective Nations please invite me as owner of my designs and Engineerings about Royalties, procentage of Power  sales, Legal Body of the State  business along with me.  Your versions look like ...Sub-Contracting: Please  insert  1.000,- $  to stay updated. Pay 10.000 $ to be in the first thousand 50 MWh 10 Mln.  $  Windtop owner  including my visit.
Illustration above:


Windtop as balloon wing profiles flight as dragon.


Placing a spin by the wind under a windtop af both balloon and dragon makes optimum for any wind force made in to electricity. The dragon in by concave bottom or wing profiles guides and enforce the wind speed at the mill wheel axil. The dragon is in wing shapes are made ballon so it can never fall down but works as flight operated by remote control.


Dragon Windtop a balloon wing profile with integrated spin wheels in the line of a steel wire save weight. A steel wire easily carries over 180 Ton in weight/wind force. Saving weight means better energy earning in consideration choice of build materials here includes composite and light metals known from sailing and aviation.


By decreasing bearing to a steel wire the wind power concept drastically changed in construction. Earler i.e. 800-1000+ Ton steel tower wint foundatoin plus sea grid and ships etc. for a propel windmill for 5 Mega Watt production now by JENS PETER ENGINEERINGS down to 100 Meter steel wire at 7 Ton for 25-50+ Mega Watt production electricity. of a Windtop and up-force 200 Ton.


NEEP Spinpower - Windtops with the wind profit up...

WindTops are much more advanced than propelled windmills in modern material, understanding of forces, and push force on blades or jet shovels principle, spin force is much higher.


Understand a sail pushed by the wind flow lifts more than a wing in rotation. A sail lift tipically per 100 M2 = 1 Ton what largest propel-windmill cannot handle going accros the wind-flow, what makes the strongest force laying down the propel-windmill.


Here the Spintops of the Windtop is per 600 M2 Spintop straight with the wind, and 1000 M2 half-wind position times two, so the kind of Power created is beyond compare, why Net Energy Break-Even acchieved easily for Windtops Power Stations 50+ MWh and not propel-windmills on steel-tower and fundation ever. The capitalistic capital product Windtops versus propel stands without competion in the free market.
Please send me an SMS +45 - 29 88 79 11 to place billions or less in my business.


Spin-Tops is lighter in weight too though elevated wheels to right height of maximum wind speed up in the sky. So Energy Net Earning and profit to you without State subsidized.


The push force is not in half in dynamics in not over a wing going across wind direction, but direct push. You can practice dynamics force in underarm and hand palm as wing profile out of a car window while driving over 50 Km/h. Across the wind direction as wing horizontal and feel maximum lift force vector. Then turn hand to vertical crum it a little and watch out about loosing your arm from stronger force. By practice here you know vectors a measure of dynamic force to drive a spin in axil into a dynamo generating electrical power. Typical wind speed over 100 Meters up above ground is steady going over 50 Km/h.


It will spin at the speed of the wind even higher.  It can also stand wind change instant to opposite direction in storm.


The profiles of the skirt half around the Spin-Top on pillar(s) have doors to regulate top speeds even trim of blades. Turbo in having manifolds to shovel wind inside from the back going forward used inside on blades going forward on extra by compressed wind in higher speeds. We are talking times two or three times force.


My Windtops new engineering in windpower is mush better. The spinning is by the wind. The profiles of the sail shovels where sides position roar straight to the wind direction. The basis of sail shovel is opened so the basis in line with roar in what can still produce power of example 25 MWh. When wind lowers the basis close again. When wide open only bearings are sail. Flaps trim in general.


The plates of sail moved by technic named Pheumatic, a micrometer screw to push or drag in plate by angel connected to Windspeed meter. Also in use marine for roar arm by compass. And by low voltage (battery emergency) principle screw driver electrical where moment is the trim in drag optimized in what material can handle in wind presure, when to mush wind blow the moment cannot screw and drag plate further wind area, and/or by wire trim role up, role out by wind push. Manuel by handle also possible in some versions. Or without.


To friends have fun about your version, or place orders before New Year to invest by U.N. the sustainable about you to hold Net Energy Earning for product.

 


Other game is to play with a bicicle wheel. It runs with the wind in right position and by placing tape on to bearings it spins faster. In the Spintops the sails-profiles can be made persiennas to open and close sail, and in half-way possition for half wind from both sides by closing right or left a stear like roar. Just like sailing. When going half wind sail-profile M2 double up even more, why profit raise. The more draft into the sail the more power and generated electricity.


Thank you for your readings. This is today year 20+ ongoing spy activity against my business and common wealth, and cleaner environment and High Treasons ongoing, claiming not treason then a spy case not criminal for own hostile home Nation. The release of Optical Solar was year 1996 after theft 19960603 even earlier on energy and else 1972 from my childroom at Strandgaarden Mikkelborg now rubble laid down by communists 1979 later even my birthplace the same and other whereabouts even hunt on bees communities world wide in fanatism against intelligens in my products. Remark a product is as evidence when drawn or explained, so I am producent in own engineering and from here running my own businesses.


A release from my childhood also stolen material to your left, a balloon wing-glider as dragon wired to ships, what can be exchanged in habors and on rail moved on ship to balance displacement on board, and be driven into the habor for service or exchange with maintained new Windtop wired to sail for own Windpower and Solar power 0,1 - 10 $Cent/Liter fuel in cost distance. Tipical saving 1 US$ a second oceanic.


Thank you for visiting my website, click illustration  from here to enlarge for text.


- JENS PETER, Scientist and own business owner.

Marketing-Photo to the above:

JENS PETER professional photo model from early 1970'ties models "Shovel on axil into Fleet" possition half-wind power optimum  as own sailboat and fleet owner, with updraft air wired to pillar in reflections of shovel and Ego in Sailor blouse looking ahead on subject. You see modelling on a fleet, ladder to bridge. For complete commeercial expressed dragon and Tivoli Gas-Balloon and my Dynamo bicicle light not in picture obvious this JENS PETER "Over Expossed" and combining from adult life expressing Up-draft with shovel wired to bridge in wind-quiet in waves and Light on childroom table my Dragon Balloon with Shovel.

My engineerings Windtops makes windpower of NEE+. Windtops by a stainless marine steel wire(s) (Power cable insulated PVC/Polyvinyl chloride etc.) on hold to concrete piller and concrete block anchor for off-shore other engineering windmills over 1000 Tons steel in fundament and tower per propelmill, supply ships, construction saved in energy production *).


Dragon is a trim wing, wing as balloon so never falls but on remote, in wire to basis over land or water. 25 MW per hour no problem.


Budget: 0,1 US $ per KWh x 25 000 KWh = 2 500 USD x 24 hours = 60 000 USD per Day x 364 Days year = 21 840 000 USD per Year x 100 Year a century in operation = 2, 184 Billion USD profit (10 Cent profit per KWh goes for shipping too). Financing legal up to 100 year loan as credit because defined Capital Product lasting no consuming; only repairs are axil, generator, refill helium, compressors, steel wires, pheumatics the hood and wheels intact 100+ years in metal. In busuness as usual in the West by tradition a price setting of up to 200 Million USD per Windtop Dragon, what creates jobs and real value in income ships basis the power prize per KWh up to 25 Cent USD in USA. Here middle prize 10 Cent USD profit and price usually goes upwards in 100 years times many.


In vector forces as balloon the dragon lowers in angle away from straight up by press on spintop wheel(s) in a few tons to drive the axil in generator(s). This can be trimmed on wing profile flaps/roars and or as balloon lift by more gas from ballast i.e. Helium harmless gas known from natural gas of about 7%.


The latitude is of importance in where up in the air the Windtop Dragon is placed in how mush windspeed present by fact just under the clouds most windy. Local weather low pressures passing and by making the ship light up high or heavier lower flying and trimed by flaps in angle horizontal in forces direction. In drawing the Windtop Dragon nose can angle to crum wind attacking on shape to dive. By shape of the ship the angle to the wind self-regulating. By other designs in two carrying wires the wire drag in turns in basis or lengh moves ship in angle towards the wind. This is pratical science surfing and parashoote flying. Most advanced in the roar integrated wheel(s) in front attacking the wind.


By trim of ballast and flaps the Windtops Dragon can lower in angle towards ground to optimize dragon as sail by concave or roof or tube or skirts in design stream in to whee(s) limited only by weather forecast and wire(s) strenght (Figure level 2 & 3). Top of Windtop Dragon is a windshield purpose no wind resistance wheel spin up against the wind on back of Windtop(s).


The wheel is made trims of profiles to close and open in to mush wind speed then roar for less speed force not to destress ship or wire(s). The wheel is several sail profiles as shovels in design. The sides of the shovel can angle so it works as roar towards wind direction, or Windtop as dragon by flaps and move of ballast the displacement in weights change the ships form to the wind in turn to the wind direction then from the side in a few degrees angle. By that manouvre the complete wheel all showels in the wind takes wind on profile in sails and area on wheel over doubles named half-wind in sailing. Roar the side of profiles can open widening area running by the wind direction. The wheel profile basis can open and position in line with roar attacking the wind as roar. In storm the Windtop operates fully normal in opening of profiles is adjusted to wind speed, all to turbines running from the rig is wheel. The ballast can be set to none to have optimum lift in wire and trim minimum wind force resistance by profiles open and Windtop trimed flat going upwards by dynamics for flying. Two steelwire(s) carries up to 300+ Ton lift in lenght upwards to 800+ Meter.


*): 10,1 Kg 1 Bar per M3 Helium lift by inside ballon filling to compressors to create ballast by gas to liquid when storm. A normal size the balloon dragon named Windtops I.e. Wingspan 300 Meter and length 100 Meter gives by debts 1 Meter 30000, thirty thousands cubic, M3, helium balloon in lifts 300 000 Kg or 300 Tons bearing, rig, wire, dragon, spintop, generator, electronics, cabin, Optical Solar Panels, JENS PETER KETTLE etc. The Windtop Dragon is mush lighter so proven My engineering works on location.


What color would you like on remote control? (Nations friendly only, SPE).


http://www.studieportalen.dk/Forums/Thread.aspx?id=800469

  STATE PLANET EARTH , SLES; Straight Lines Engineering & Enterprise Systems ¤  Sales@Windtops.com ¤ SMS Tel: +45 - 2988 7911

Bank: Jens Peter Schwartzlose. Bank Registration: 5396. Bank Account: 0000506589. IBAN : DK8653960000506589. SWIFT: ALBADKKK.


 


  STATE PLANET EARTH JENS PETER


Local Galaxy Thé Star State. www.ProBiRen.eu

Mobile: +45 - 2988 7911 (C) SPE, 1. FCSRS StateSPE: SMS Tel: +45 - 2988 7911 (Swiip Account/ Mobile Pay) ¤ Free TV use of illustrations ¤

Mail address State Planet Earth President: SPE@Spot-SunCell.com  ¤ Postal letter to announce per SMS ¤ Copyright SPE 1967+

Jens Peter Schwartzlose. Bank Registration: 5396. Bank Account: 0000506589. IBAN : DK8653960000506589. SWIFT: ALBADKKK.


BUY SLES SHARES TODAY -- RANK PARI, Solvency for all sold. SMS your name, country and mobile and Bank account numbers.

Power Plants Optical, JP KETTLES, Windtops, Magnetic Engines, Sails, Housing, Bridges, Licenses.


SLES Contracting: Nations please invite me as owner of my designs and Engineerings. New-Built min. 20% Royalty, min. 5% on top of Power sale, Legal Body of State and my cash-flow stays National. Your versions look like....? Feel free to invite me to your Embassy to have a briefing from me in doing business.


International consult, advice and speeches. Timetable EURO 25.000,- plus Tax and expenses up front per begun hour plus per Interruption, any disturbing including when not for free SMSing or MMSing first including subject and agenda before contact same price table cash due per bank transfer to me first hand in person. Copyright fees 1 EURO per word per copy, can be negotiated. SMS me for free on Media discounts contracts.


Kind regards JENS PETER

P R E S S   R O O M

~~~.~~~

Rec. date: 20180503 18:24 CET SPE
Jens Peter Schwartzlose Claire


Facebook


-- Read comments to this post below. Click read more to open this post.

SLES TOTAL KWh NEE+ GOING CLEAN CLOSING CO2-PRODUCTION

Steel-product CO2 + transport emission on battery from windpower 20+ x up

Steel-product CO2 + transport emission on battery from gas to power 2 x up

Steel-product CO2 + transport emission on battery from coal to power 3 x up

CO2 emission transport on battery Power JP-KETTLES TRUE ZERO COx


Lies and frames continuing falsums to fire more than needed under many bad excuses of harming economic by steel and coal growth, jobs and central steelproduction.


Poker environment of a bad western movie the USA Embassy in Copenhagen led for decades by homo terror gangs operating against SPE State Head as jurkers room the tables Court Fool-Dicks spreading skitzo pollution to other State, Nation, Europe and in process ending up a Las Vegas one armed empty handed an industry former nation of no product salesable. The success criteria "bars" or "shots" of the loosing hands of dickplayers in Swiss shirts drive i main street undermining homeground of a chance winning, but in service a China.


Who is Santa Primes bodyguards, but a terror network commerze funded on junktions after me JENS PETER of SPE comes a better oportunity of a gain the my SLES, but all Santa Claus calculated risk national bankrubsies from SLES Heir by my Will got power in Legal justice system all over the planet, and all Superpowers got VETO Right in U.N. Court Rome in voting against any sharing of my load of SLES under State SPE as suvereighn nations as Legal Body and Heir never legally to own national lawsets give out property of any power loss in world power in control metal industries and transportation and energy production as Superpower, how the West lost in economics by traitors political spies on their basics of a post ideology in future only happens their way in manners warcrimes and curruptions a brains prostitution common sence on logic basis hate crimes of anti Legal Law subject.


Gigants Crime paranoia going suspectious to me JENS PETER of SPE Holder all SLES Technologies winners True Renewables in both Solarpower, Windpower and Kettles over all for more than over 4 decades (1971/1978), where compeditor wil by force and preventions, sabotage and violations of Law stay in market, run with the market in manipulation energy calculated what is NEE+, but proven lost and as Warlord proven use wepon money as tool fooling the nation even global market in energy in Heat, Power and Power Plant product for criminal gains and show-off powering crime a strenght of mafia rules as and from public offices even government bribed under false information as politicians studywork before lawmaking, then the fake a wachoo gets crime into Law via Parliaments well knowing my sciences simple Math after 1971 !


After 1995 fully info emailed and posted www public to prevent futher State Frauds on corporate voting them not loosers, to continue on basis public votings fake renewables, none or less productive power plants and weak powerloosing (50% national grids) on cost finances efficiency lost Nation, what is defined Treason against the People and thereby Nation the payer GNP losses for payer consumer, State register and therebye Taxpayers. And of no purpose built of no national accounting reality value, therefor money waste, what is loosing by no dialog SLES Owner in person makes foreighn powers win mush bigger.


Now High Treason juristiction defined. As outcome in market fabrication in use metal an over 100 times higher energy cost for Westly corporates down the drain as condemt from anti me JENS PETER legal resonds hostilities and violations my businesses to now, and obviously crime gangs do not tollerate legitimacy SLES under SPE and avoids any legal contact to communicate crimes to prisontime even death penalties for State law entreprises fraud including sales over 200.000 millions DKK yearly a loss State register because criminal economy in fake renewables in NEE MINUS not SLES NEE+.


All one big lie to promote State Ideology in consume the only growth on free of charge environmental and health costs killing people in shorten of living time in about decades and banks cheer saving pensions to workers, citizens, elderly from their childhood given life crusade manipulated voters.


Rabiate ongoing ignoration to the Law and out of reach talks consequences provocations, law violations living free pass only one verdict counts so the criminal law an agenda for me SPE to respond, observed powerless free of charging crimes, but do respond in use logic markets and by keeping value rising, where the enemy lose big time illusionate market winner and World Champs big lying on reality State Accounting yet another State Fraud by alfons brainwork all life for free ...


By more on market and cheaper consuming rise of Power and by the way USA could have had part of SLES, but turned down by not paying me 98 million USD in year 1996, and Clean Growth no subject from ideologic hate campaigning against me JENS PETER of SPE holder SLES Technologies in ultimative for Solar, Wind and Kettle's to Heat and Power all new year 1971/1996/2018.


How the West lost is long term values in by simpliest market mecanisms i.e. over ten years papers i.e. Real Estate, ships, aviation stocks and credits. In very short from consumers choise in price and quality energy for heat or power and in goods for price lowers or profit rise for license holder of my SLES Products a technological advantage. The basic economics not new to anyone in consuments reaction patterns, why holders succes and the West lost a fact and my competants treasons known for decades.


By restriction to all lisences no owners of my SLES for the ememies judges guilty by me, should be dead according to law or in lifetime prison and simply in huge debts to me and my State for violating my business and freedom and rubbing time out of businesses. Imune to learning takes a life liar who never went to school or toke a lecture from real life serious. Some do extend living time and life path in business to on lie after lie finding victims as clients in framing on realities, you my strenght is The Law and allyed.


Now political spies got explanation problem and Legal Problem for decades. The spies illusionate to be able to talk away from subject my SLES NEE calculations an political issue on energy price and supply already late 1960'ties on TV news Superpowers Finance Ideologic and Strategic Consuming Energy battle fully public and Cold War, and public debate on consequences national and global economy by example true aliens arrived bringing new technologies setting standards to have collaps in economy, new geopolitical order and lead the planet, but on hold consume life away politician makers in Fear-Eating not able to handle paragraf Logic's in dialog to owner SLES, but Acts Warlords anti SPE.


Stoneage man mentalities never went to school and porno his lectures and litteration in running away from subject revoluting not solving his shit left the optimum steel production made on fossil heat or toxic nuclear all behind as turn down life as management global developement in moves of anti NEE+ handling and energy making for heat and powering communities, industries and all transportation on credit basis a future solves but ignorred present, next planet salvation or domeday his Will of Masters a jurker methodist life a play away.


In Danish a diagnostic.

Kommunikation i spalterne udgivelser tollereres ikke underlagt forehavende må og skal lykkes, modstand bekendtgjort sindsyge verden for opretholdelse Ego i fossilt selvsving med omdrejningspunkt lige på og skærende pint. Propellen stålsat verdensetter forgangent og uden hold virkeligheden i sammenbrud sin økonomier metal imperiet Olde Kolde med jern på opblandet op til 15 000 MWt per Ton i vrangforestilt holdbart, smukt og vinder.


Sikken du følges op på, til ligeså kriminel som stalker org. US/GB Steel (Int.).


Ringer din mobil? Huskede du at købe diktafon. Sådan kan holdes til øret og optage samtale ligeså håndfri tale.


Had og misundelser er kendetegn. Jo, som sygeligt byg vil "smede" noget stort, men magter ikke beregning NEE+.


En bande som mafia på ingeniør arbejdet til grund altså ikke nutidigt, og lover udvikling sig endnu større for større kapasitet indtil 25 m/Sekundet en storm og driften standses, bliver det for koldt knækker den, for varmt for slap i det syntetiske af væsen jern og polyester påklædt under betegnelsen er både "Grøn" og "Vedvarende" på evig løgn, hvad kan reelt leveres til forsyningen hele behovet.


Kommunikation i spalterne udgivelser tollereres ikke underlagt forehavende må og skal lykkes til fuldbyrdet voldtægt statskasser på fejlberegning energi tilstede og spiller klatten imellem sig i banden. Kollapset henslægt sofamiljøer på udsættelse løsning en forløsning omspil men sagen bedste legesag kunstighed bære kraftpræstationer manipuleren gerningen alene en kapasitet forudsat vejret holder til digtet i manifesteres forretningen regulær amatør udklasset regelsæt observatøren, som opfattes konkurrent værende imod kriminelt under ansvar udgav sig både national helt og professionel og andet produkt sat nultollerance damens fatteevne som forklaret en holder hvad damerne vil selv oplyst.


Psykologien faktisk psykiatrisk almen en Penis Misundelse (Dok.) sit opråbt størrelse er afgørende, men utalt savner energien i livet i underskud præstationer på mandat livsløgner vælgeren.


En porno/sport journalist smagsdømmende dommerfløjt optaget spejlet problemet ikke offer for sin egen virkeligheden om energier og produktion noget leveret (NEE+). Angsten offentlighed ego, og sin baggrund en hyper kriminel, sygeligt optaget hans udgående, og tilsat mængde komplexer mindreværd, magter ikke sandhed og viser sig stor og dominant, men taber udmålt vægt over areal og afkom over evne en utilstrækkelig tvetydig vil alle huller manefesteret højden ikke bæreevne og holder ikke i længden, som knækket hane og gal hans opstillinger nøgen sandhed det uladesiggørlige hjemmefronten USA tilsat filmer og regisere drømmedamer til hans "propel" den største gang-ren.


SLES


Rec. date:20180423-26 07:13 CET, SPE? CRIME A CORPORATE STATE RIGHT

UNDERMINING NATION(S):


 STATE PLANET EARTH THÉ MARKETS NEE

Mobile: +45 - 2988 7911 (C) SPE, 1. FCSRS State


PROPEL WINDPOWER NOT ANY RENEWABLE

LOBBYIST THE POLITICIAN AS SOCIALISTIC

ANTI JENS PETER TO OWN POCKETS ALL DEBT CASH  DUE.


The fiscal debts in from accounted by law deficit in by propel windmills now worthless. The State fraud in promoting Propel Windmills on towers of steel proven, see posters short version, and not to erase in Red Figures but to pay off by real value products and productions of Energy Deficit to stop to avoid further fraud a Police job, when working Legal by Law. Other Nations to claim full amount of invested minus minimum electricity sales price also non Renewable what never alters but is cash due to pay all way back to criminal governments and corporates started campaigning in all costs also administration to be returned after all body of Nation is by U.N. defined only Legal operating why U.N. even as race or people then defended international. So the Outlaws got a Legal problem, so what, but work it of in prison the lightest verdict international crime in hundred of billions their status. For later who calls me to me a deal, who isn't criminal?


They never wrote to me. They never shopped from my businesses. They never do because the same individuals gonna pay for my wasted time all who ever I prosecuted responsible in of no pro acts my products, and sabotage free market solving Climate Change Reversing by SLES.


Ad to this the fact by law when law fulfilled stand trail State made fraud and persons to pay from own pockets. Not as socialists and communist always did billing the people. This is principle business to me against who ever violated my wealth.


The more the philanthropy fights NEE, the more wealthy other people other nations get, and Credit Kings served but Real Value leaves, and the largest credit paper the cash note decreases drastically in benefit of the foreign capital owners and governments in the cash on value rice in strength shown by what able to shop for households, corporates producing under cheapest NEE Energy supply.


Don't come later to me you didn't had my help to understand the situation you bring the nation in to by your undermining of my businesses, and State. The consumers reaction later very predictable in by who got after energy expense of legal energy of NEE, how mush free cash. Industry the same. National strength well who wins but my allied who links to me and my businesses, and State.


Are losers paid to lose, or a mastodont making marginal income on import from Asia what cannot pay the interests on credits. Again not my actor. The credit kings must face big loser is their currency volume and value. Economy is an learning the majorities in credit market the coin loses the most, what private set aside moving value in time, but what time? Who's biggest spy after agency policy nothing to JENS PETER in cash, orders, prices, calls, copyright, letters, wealth etc. What fascist communist stands of devastations first are behind no matter tittle and party memberships in the West by act the evidence not just spoken, but reality and a no reply is by legal justice a no to JENS PETER BUSINESS a Yes to crime continues by violator. My investors non.


I.e. one hour vacuum cleaning for a Chinese cost own power production under half a Cent for an American over 20 Cent for industry heavy productions the same. When produced USA Americans can built one car in energy, for the same price a Chinese built over 25-50+ cars for same cost of power.


SLES NEE Production in market of Wind Power go www.windops.com and Optical Solar Power go www.spot-suncell.com way higher in job creation for the up coming SLES Economies replacing the fossil markets in all.


Ignoring the engineering of Net Energy Earning to move own civilization do last by homeland production is way out. It's for sudden my products will go in to production and not being owner of a license to produce Optical Solar, JENS PETER KETTLES, Windtops, Magnetic Engines is to lay the foundation to old industry run out of fuel products, industry continues fraud running energy in deficit and development not in place to adjusting to modern age.


Who to believe as responsible voter to give any lobbyist as politician mandate to ignore technological development even to legal state power producing at a cost where the industry especially in better and legal productive new jobs. Even a child knows tech and high tech is the intelligence served and where the market is moving to, never going back in time "retro" reinvents of a past what never solved energy supply for civilizations to last. Nothing else legal.


Holding on to the past post industrial time of today's energy no solving, why presented huge scale in total lack of any Net Energy Earning, NEE. And global community do not profit from clean energy made in any tax to continue any civilization to last but by idealism of flame a burn and political ideologues and personal fixations on who right, but NEE is a calculation not a taste object. I remind you egal business over time is international defined pays of a Tax means profit made an Earning.


Here Energy subject and the fossil branch here proven a suspect in do not run legal business operating only in energy deficit and therefore nor pro Nation nor workers nor investors and Credit lenders after all burned planet in disorder a devastate path living decreased and economy crashes.


In by no investment in my NEE Productions then other Nation, other race, other empires is having the production and will and do govern the total energy cash flow out of power of the evil axil was USA, U.K. and Holland controller the fossil market in Oil and Gas a.s.o.


So the cash in banks to reinvest only energy deficit products to optimize temporarily oil and gas a limited resource and people the global masses without my JENS PETER Engineerings will run out of products of i.e. Plasts, fibres, tires, heat, power in under a few year hundreds. Reader to have it straight. You make a policy and judge today is a legal binding from time made, and you could win win with me, or lose your civilization bottom line.


TV2 Text news Propelwind Denmark down from world champion to position 13. Translation in my text below here.


Denmark has invested drastically in propel windmills producing energy deficit on coal power basis.


The production steel for towers and oceanic grid metals now calculated in favor right result.


Producing windmills takes energy. When spending energy direct not producing propel windmills five to ten times energy saved since steel is heavy industry consumer energy.


In Danish my translation:

Denmark what for last five years have had the top position in global index over the national climate impact, this year 2016 drops rapidly to position 13. This is fact by the "Climate Change Performance Index 2017", what was presented in United Nations climate summit COP22 in Marrakesh in Morocco.


The index has been worked out by the independent German environmental organization named "Germanwatch" in coordination with "Climate Action Network Europe", a coalition of 130 environmental organizations in 30 nations. The purpose is to create transparency a clarity in international climate politics.


Read more in other post in my facebook on the calculated pollutions of propel windmill towers and polyester glassfibre wings in production first demands energy, so energy taximeter starts negative. The year of production, when some smaller electricity produced and in here important what years proclaimed reduction in CO2. The ongoing fraud is (was) start reference year after propel windmill produced and before melted towers then in middle time CO2 reduced in part. Middle time calculation is again on Net Energy Earnings important in calculation must stand growth in consuming, administration, service and repair. This includes heavy sea grid, steel ships, consumer products of no NEE shopped in consumer market.


Denmark and EU has been energy saving efficient in better lightning, smarter electronics and insulation programs of homes not to forget warm water solar heated and fitting air bobble water saver at string end when washing and boilers for tea, coffee, and washing clothes replaced also from 1970'ties by efficient soap powders and chemistry even alcohol (biofuel from yeast eating sugars) as dry cleaner saving heat.


JENS PETER

STATE PLANET EARTH


WWW.SPOT-SOLARCELLS.COM


Off-Shore windmill 8 MW cost:

4000 KWh per hour delivered energy x 10 Cent/KWh over price (reference coal power) x 24 hours a day x 365 days per year x 25 year living time = 87 600 000 US$ or 657 million Yuan / DKK NATIONAL COST.


Propellers windmills got no Energy Break-Even and is not Green nor renewable then not sustainable. Remark politicians in States for Nations shop, lawrule, power transport, power sell and invest wrong and in a fraud what is being hard criminal in shoped KWh not clean producing the propeller windmill nor as garbage in under 25 years livingtime, the CO2 producing propeller windmill up times 2-6+, not cheapest KWh, not lasting product not able to sustain, not up to date state of the art products in energy solved  provided as extra cost for people and by propeller windmills civilisations don't last in energy deficit defined scandal criminal set-back, the more propeller the faster out of energy in civilisations.

RØDES KALIFATER


TIDSRØVERE, ENEVÆLDIGE, HERSENDE ...

KRIMINELLES FACINATION FIKTIONER, VIL IKKE § KOMMUNIKERES.


Vi bruger meget tid på at tænke hvad rødes problem er i sit mindreværd kan ikke tænke igennem selvstænding evigt søgende gruppearbejdet og fælles karakter. Også en udvikling skolen under socialistisk tyrani. De vil til fadet fra intelligensen, men magter ikke produktudviklingen og salget går i stå.


Regering som statsfjende i fremmed magts tjeneste for Deres industrielle udbredelse og invasionhær af økonomer forbrugsbaseret merforurening bort fra det mest lønsomme og lovligt profit orienterede SLES, fordi ikke Amerikansk men SLES under SPE uden USA.


Politiske og Politi Agenters storhedstid på propagandaen og ulovlig virksomhed og forretnings koncept holdes intakt på løgne "ren energi" og "miljørigtigt" udbredes gennem Danske medier om pågældende falske om vedvarende produkter som f.eks. propel vindmølle, der på børsen (2017/18) er børslistet under Olie & Gas forretningsområde, og ikke under observation grundet verdens største stats-bedrageri i falsk markedsført og i alle nyheds reklamespots omhandlet falsk reklame.


Fjendens store investeringer og den kommende tid vil stå i offentlighed at mange tusind milliarder investeret forkert som er tabt på nærmeste fremtid bringer ingen forbrænding for energi ved intet forbrugsstof brændsler. Og de investeringer der er gjort forrenter sig ikke så Big Oil konkurs forestående. Nu vil Big Oil så igen sige de er Stat for Nation og spille national kamp en givtig modstand til SLES ved JENS PETER (og arvinger), men marked vinder, fordi forbruger søger til reneste, billigste, decentral forsyningssikker og sidstnævntee vil militær overalt til beskyttelse civilsamfundene verden over.


Centralt kan stadig bestå for f.eks. minedrift, klippe og grus smeltning og metalstøberier mv. (1 Ton stål smelt kræver 8440+ MWt) som 3 styk JENS PETER KEDLER i serie leverer over 5 000 MW per time (Dss. 5 GW per time og 46 Tera Watt per år). 4 styk JENS PETER KEDLER serielt eksempelvis 371 GWt og 5 styk 27.500 GWt 10 gange mere end største kernekraftværker ugiftigt, driftsikkert, uden forbrugs brændsle med opstart kun 1 Liter alkohol (13 KW) JENS PETER KEDDEL nummer et. Eventuel utæthed vil blot være ren kogende vanddamp og nedsmeltning undgåes ved vand indstrømning en tilførsel til lækage stoppet. Ved ekstra JENS PETER Kedler kan enkeltstående tages ud af drift for service og sammenkobling koncept intakt og driften stabil. Der er ikke radioaktivitet og intet affald eller forurening, intet spild og energi genereres en skabelse fra udgangspunkt mindre end produceret, hvorved NEE+ faktum.


Og ingen kontainer pengesække til min adresse, og hvorfor så det?

Fjenden har gang i noget stort sit projekt på forgangent teknisk stade og taber endnu større. Dvs. Deres aktier kan styrtdykke som finanskrisen 2007/08, da jeg offentliggjorde logos SLES keddel og celletyper beskrevet, og skrev det ud til over 18.000 virksomheder i Danmark og EU og indformerede i tusindtals i USA presse og advokatfirmaer og delstater mv. Senatet og Kongressen i USA.


Eksempel:

Dansk og EU strategi på som energi importør fremtid i planlægning opkøb af Russer fossilt naturgas og i tusindvis kilometer stålrør udlægges, som om blot få år og for årtier tilbage kunne være undgået altså investeret pengespild for Vesten til gavn forældet energi industri på NEE Minus, rejser spørgsmålet er gamle DDR i hovedsædet for EU i magtopbygning med Russerne på imperalisme maxisme en Russer Socialisme forkastet af Kineserne efter 1996 (FCSRS Staten SPE ved JENS PETER) som national religion som isme påberåbende sig Athist altså ikke troende. Tror Russer venner for USD Swiss investeringer i gasledninger (Stål på kul og gas energi), hvor Danmark ved skiftende statsministre og regeringer med stabilitet dumt og fjolle sig igennem UDEN FAGLIGHED alt ubesvaret beregning energier og oprindelse i embedsværket for skiftende ministre nare nation, borger og vælgerne under aldeles ignorer virkelighed om SLES med beregning for lovligt Statsfør for mere afbrænding, men udgår totalt til energifremstilling ved JENS PETER KEDLER, Optiske Sol Paneler (1 til 150+ KW per lys time på smeltet salt vekselvarme natten over eller kedler kører kontinuert). Sindsygens holdeplads til hvem fabulerende sig "Demokrat" uden vilje forholde sig til loven, beviser og juridisk mit SLES. Magter ikke sandhed, dialog, retskaffenhed og tydeligt viser stor foragt Loven for Russers fyldte tegnedrenge på falsk grundlag energi politikken i og for hele EU i årtier på ledetråd IEA (USA med Big Oil (Rusland for Sen. (D) Rockefeller mastodont USA (Arab) Olie)).


Kreationer et mediebillede for overlevelse sit verdensbillede til virkelighed for et omspil virkeligheden, men mållijen længe passeret for min JENS PETER'S tålmodighed på delitanters tidsudtræk til ny situation opstår for muligheden omformulering juridisk status, men det sker ikke, og Retter kan med sindsro bedømme agenters manipulationer marked gennem finanskontrol og afpresninger, bestikkelser og belønninger samt karrierer hop internationalt for kurrumperede politikere og ansatte embedsværket. Der er disponeret lisens til f.eks. PRC et Kina hovedlandet uden vestlige underleverandører, som adstedkommer at slaget tabt for agent tosser, koloperatører og sabotører mit virke ved det bliver juridisk arvtager på general lisens til produktion mine SLES Værker og deraf afledt indtrædder på verdens scenen som arbejdsgiver og ejer sine virksomheder under kinesisk flag af interesse for alle energikrævende virksomheder herunder al transport, energifremstilling og forarbejdning.


JENS PETER har som forretnings indehaver retten på sin side at disponerer sine værdier fastholdt imod fjender opsatte på undergravning min Vestlige værdi i trillion klassen baseret på verden energimarked fremtid, hvor revisor loven er tilbud på og omsætning er aktiver, derfor bogført PRC og ikke Vesten som bevis HØJFORRÆDDERIER VESTLIGT imod Staten for hjemhørende nation og som i selskabsformer mandat og vælger bedragerier i verdens historiens største statsbedragerier kaldet Grøn Energi som er falske vedvarende produkter bevist ikke vedvarende, fornybare, renewable, klimavenlige, CO-neutrale, "grønne" af farve, alt i alt beroende ikke lever op til SLES for NEE+ men er NEO Minus produkter altså forurenere med øget CO2 til følge bevist at CO ikke nedbringes globalt men stiger uhindret med vækst i market fossil afbrænding og anden afbrænding unødigt.


En USA ledet indsats på overtagelser og borttagning Dansk virksomhed (NEE+) og foretagsomhed, og der kan ikke holdes på intelligensen i mennesker højt udviklede bevist ved produkt som afspejler videnskaben og skabende. Der sultes ud på manglende kapital og sådant marked ikke løst, fordi fjenden ikke ønsker løsning, derved mistes værdi tilragning og sin opblomstring andens værk.


Ses markeder og ejerkredse og samfund går baglæns for alle med og ikke alle båret af udvikling og holdbarhed væsen kan bære sin byrde. Igen socialist tyrani som opfatter kompetent ledelse, strategi og produkt intelligens fjenden ved kan ikke finde ud af det. Verden er for kompliseret og i dette skue vil ikke slippe styringen i frygter hans psykosis lyser igennem til alles opfattelse den røde er en sindsyg. Med røde på styret dirrigeren vejen efter smagsindtryk fodret erobret og indvandring løser rengøring det uforståede opnået, fordi reelt for dum til jobbet armeen.


Vi bruger meget tid på det og røde vil ikke opfatte observationen et ideudspring og opfinderet følger den intelligente og ingeniør og ejer. Ejendomsret tilsidesættes for en fest på ejeres bekostning og rettigheder, og velfæld for virksomheds udfoldelse sit produkt udbredt ikke rødes kalifater herskende, men gruppens samhørighed delingen rovet.


Mindreværdet vestligt tankegods en vinderskabelse befolkning er mere socialistisk til løft af borgerne end røde maxistiske grundlag for fordeling kagen der fantaseres i sit optimum opdaget sit tankeudløb sådant under hævning, og ikke den der kan bages og gennem udvikling konceptet af ingeniørens virke til universelle højder, men røde æder ufortrødent af dejen uden kage bagt. USA misbilliges, uforstående ikke "vennen", og i forløb for tømt sin kasse og borgernes lommer og købekraft udhules en produktion ophører fremtid ikke sikret produkt og produktion, og ikke sået tillid, samhørrighed, samspil eller mål fællesskabende, og socialisten i forløb gennemgået ærinder for fjenden som nyttig fjols (getty pig). Virket skulle være tilgået indehaver ikke på uddeling kagen men investeringer ejer, men fjenden ser sig national og i konkurrence og en umulighed at samskabe, fordi ejer og hans ret modpol matadorer anarkister.


Eksempel hvor der i vægt raketter præsteres brændstofløft ikke nytteeffekt:


Det kræver ikke brændstof at transporterer sig, eller løfte en raket til månen.

Hvordan det? JENS PETER KEDLER (1970'er teknologi) generere blot 2 styk over 70 MWt til at drive et magnetisk jet og hastigheder overgår raketbrændstof baserede.

Hvem hæmmer? Det klares af industrien afbrænding for udlodning penge til færdiggørrelser produktet til affyrring, for derved er mere afbrændt dss. UNØDIGT.

Hvem betaler? Det vil oldtids industrien ikke og fornægter klimaforandring væk fra jordisk ideal temperatur ved klimagasser (ikke O2+H=H2O+varme+accelleration) og samfund taber dvs. borgeren og arbejderen som indbildes afhængig af matadoren oldtid produkt.


En 1960’er og 70’er almindelig tale og fortælling på hvor jeg færdes i Rungsted forsøgt nedlagt af både liberale og røde bander. Et ophav den vindende for nation udgået på rødes udfoldelser deling privat hos andre som tyven og fjenden, ikke sig selv undtaget prostitution, tabloidt og sin selfie ferierne. Nu opnået direktør levevis i bedre kørende end 1970’er virksomheds indehavere og strandvejsvilla ejere indtil flere huse disponibel rødebande chefer.


Altså røde bande gennem fordeling mellem sig i bander frataget ejerne sociale rettigheder et værdigt liv. Mere og mere uddelt offentligt om viste sig rig eller klog og både og reel vinder i situation af opstået verden sit ingeniørarbejde. Kollektivet nedkørsel ejers virksomheder under ide fattigdom til senere udfoldelse guldkorn i sit regi og fagbossers diktatur på enevælde den uduelige og intelligensen falder i samfund målt produktet tiden anvendes på hvad og ikke er anvendt, men produktiv fremskridt ikke underlagt bestående industrielt kompleks, men fremtid orienteret ikke beskrivende, men produkt erkendt


Røde Dummesen vil ikke det intelligente, som opfattes fjende sit produkt og arbejds tarv på dogmer vil selv, kan selv, går selv loven ignoreret, hvorfor bosser industrien og fagbosser hånd i hånd fremskridt udeladt, undgået, nedgjort og at være dum er da smart opførsel opsat vinder USA sin nødvendighed sin arbejdsgiver, fordeler storkapitalen og dermed udvikling bestemt merafbrænding endda statsfup og hele regeringers bestikkelser, lobbyisme sit amerikanske industri nederlag usælgeligt mv.


Ansvarsfuldt om Danmark ved Staten ved Regeringer kunne forstå forretning og basis kapitalisme på lovens grundlag lovligt, var at investerer hvad der holder beregninger for forblivbart og opnået NEE+ altså mit SLES tilførtes kapital grundlag, men fjenden vil ikke rette sig efter almen Ret og lovprincipper i lovligt før af statsforretningen Danmark.


Der sker så naturligvis det, at alle virksomheder indvoldveret i Statsfupperier "Grøn" Energi går konkurs uden nationen har modstykke parat fra investeret lovligt byg ad SLES og derved sker eventuelt statsbankerot med børskrak uafvigeligt grundet love for forretning og Skatteberegning herunder at kriminelt ikke kan afskrives og give fradrag men konfiskeres og nulstilles med erstatningskrav fra lovlig statsfør imod svindlere energisektoren og leverandører strøm og produkter givende underskuds-strøm eller falske besparelser dvs. NEO Minus produkt/service.


SLES og SPE leverer ikke SLES Tek til fupkoncerner og firmaer i energisektoren eller andre brancher forbundet svindler firmaer for tid og stedse. Ordets egentlige forstand af aldrig sker det at fjenden "fodres" en overlever falsknerier på min bekostning i et halvt århundrede uden kontant milliadær status afgivet nationalbanken og andre banker, investerings og pensionfonde mv.!


Husk det når du deler ud af dit private og ikke sender breve til mig, røde bande presser ovenstående til udvanding intrigitet og selvværd og for sin vinding værdi overgår til røde bander og formænd i alle partifarven et syndikat på opløsning kompetancer og immaterielle ejendom en videnbasis vestligt en success den var.


JENS PETER

SPE


Rec. date 20180411-13 09:00 CET, SPE
Denmark/Germany: Wind-CO2 = 4x Coal Power

Click Propel-Windmills off-shore and see documentary in Danish State Television www.DR.dk about Propel-Windmills weight including fundation. Not in is the weight of other weights beside construction sights.

GOING "GREEN" A  FRAUD - More CO2  by  productions both  Solar & Wind


United  Nations  misused in bringing commercial photos of "Green"-energy solutions out of NEEP-Category away from SLES-Products  here.


You can calculate Net Energy Earning, NEE, and Profit, NEEP, by any sellers product insert:


SPEND ENERGY:


Per Metric Ton metal in socalled "Green"-Product + construction sight +  production plants + new Grid & Transformers + suppliers + service  +  administration + staff new consumers products TIMES  8840 Mega Watt/Ton Metal spend 


MINUS


The Green-Tech energy-product in its life-time REAL energy-production or savings MW/h (1.000 KWh).

Not its capacity nor effect. Also insert energy spend on all mining, transport, infrastructure etc., the sudden deficit could be spend direct saving CO2. After fact the last burning is the saved burning of KWh creation, not the first KWh.


RESULT


possitive is  NO  ENERGY BREAK-EVEN is NO NEEP-Product.


Have in mind Every four propel-windmill (y. 2015) is shipped out of Esbjerg harbor Denmark having produced steel on coal-power. The more propel-wind produced the more factor 2-6+ coal has been burned.


To produce only one 8 MW of 250 (1000+ T) Tons Steel, what produces 4 MW Power per hour over 8800 MWh per T melt steel x 500 T steel = 4 400 000 MWh / (4MWh power production x 24 hours x 365 Days x 25 Years) = 886 000 MWh is 5 other propel-windmills to produce one other propel-windmill over 25 years.


A year to produce one propel-windmill ans it takes 5 x 25 = 125 Propel-windmills to have a production of one propel-windmill a year, a monthly production takes 125 windmills x 12 month = 1 490 Propel-windmills, then you need for mining too. In year 25 production stops unless other energy ressource enteres. The Propel-windmill cannot reproduced itself why not true Renewable.


So all read in press on propel-windmills on steel-tower false propaganda to repressent a rotten, criminal and liar energy-/ steel branch. From Net Energy Earning Deficit, NEED in production Net Energy Energy Profit, NEEP, is never ever reached by Propel-Windmills on steel fundation. And since Energy Deficit the true Renewable Energy consumed most vicely directly not over an Energy Deficit as Propel-windmills.


(Ton Steel-:  1.000.000 Gram  * 4,22 Watt * 2.000 *Celsius


= 8.440.000.000 W ~  8840 MW energy to produce one Ton Steel).

IEA's Algea growth Green-Revolution

was and is burning coal

IEA, the inventor of term "Green"-Energy very short on fact more coal burned in their energy-revolution, from http://www.iea.org/topics/cleanenergytechnologies/


About clean energy technologies

While impressive progress has been made in developing clean energy technologies in recent years, the success stories are overshadowed by surging demand for fossil fuels, which are outstripping deployment of clean energy technologies. Coal has met 47% of the global new electricity demand since the turn of the century, eclipsing clean energy efforts made over the same period of time, which include improved implementation of energy efficiency measures and rapid growth in the use of renewable energy sources.

 

Our focus

The IEA research and analysis of clean energy technologies – which include renewable energy, electric vehicles, nuclear power and biofuels – focuses on ways to boost demand and deployment so that the clean energy revolution can be achieved.


Questions:

1. So in this fraud by IEA, is the "Green" understood CO2 is fertilizer?

2. IEA the revolotionairy finance millitant gardists act modern times?

3. Why are employees ignorring on year 19 JENS PETER products?

4. How does Head-Man react to all in IEA web is none Renewables!

For the second time in short PRC China for Beijing gives the people Red Alert, so Red is danger from coal fired for electricity and heat local.


Job numbers in coal can by lawmaking be set to the same even more in hadling and service Windtops and Optical Solar Panels because power production price under ½ Cent and for just 2 Cent/KWh many paid jobs and welfare and care.

Fertilizer CO2 makes the Oceans hotter by color change


Fertilizer CO2 makes the Oceans more dark "Green" away from "True Green", more colorfull an insult and disregard to the Marine Life and people living from harvesting the Oceans. In just 50 years the Algea belt has moved from north of England to Portugal as summer light income, making the dark surface on Earth million of square kilometers larger heating up. Dark absorbers up to 80% heat plus for respiration plankton, seen on NASA satellite photos.


On harvesting nutrients from tang read www.spot-suncell.com on multi billion $ new business budget presented for Bio-Fuel investments cleaning the Oceans and costal areas towards clean waters abserbing less light energy to heat by lighter colors away from dark Algeas and Killer Algeas causing bacterial infections, illness and fish-death.

 

CO2, what is not in a drop but rising from

demand is not falling, but fossils and natural

respirations and chemical reaction and deposits

emit added more consumption in and from

fossils are being shared not limited in what

is on the market globally is being consumed.

"Green"-Tech in general simply extend the time for Co2 emittors to be in the market by rich Nations controled in process simply more sharing from rich Nations save in energy is on the market in second and third world Nations and consumed there almost instantly, and CO2 keeps rising as seen in NASA monetorings. SLES is reversing Climate Change and lack of energy enought for the global markets imaginaire / impossible.


Illustrations monetored click to read source external links.


20151210 1808 CET SPE Denmark never ever represented nor represent me and my businesses all published and personal affairs. I also represent myselves in any Legal matter and Court of Law. My technologies are NOT "Green", logical I have stated all way that "Green" a fraud, why I do NOT rubricate my businesses linked to crime and State criminals. Now all members UN have read Danish nor EU Government not my representative nor government nor any part of my businesses.

JOKE 23?: JENS PETER wrote psychiatry years back and in interview said to specialists: It will happen psychosises will enter your regional psychiatry in impact from truth confrontation on Renewable about their product propel-windmill not sustainable and frauds fall hard for justice from my public relation made. Today's DR Text telegram is spoken, they talk turbine house as a head and a mill as ship-wrag. The psychosis joke is: A Siemens Windmill wanted to fly to become a JENS PETER Windtop, but could not fly and broke its "neck" ...


201506-1213 0900 Australia propel windmills has been forbidden now wind energy legal remark Windtops not a windmill nor green-energy, see www.spot-suncell.com.png

20151216 1448 Asia Japan and S Korea invest in coal so does India cleaner than propellers windturbines

20151108 0804 After Windmill Energy Fraud Denmark not invited to pre-meeting COP21 in Paris France.

Largest Bank in Denmark controlled by MAERSK named Danske Bank A/S sells all its real Estate.

Could it be because none Renewable outdated in no Energy Profit & no cleaning automatics.

Sendt sms til Christiansborg.

Er du kriminel fortsat.

Der er store problemer med sandheden fra din energi og finansordførere. Propel vindmøller er IKKE en vedvarende energiform og kilde plat kriminel tale og lovskrivning. Bestyrelsen for Danmark påtager sig verdensmester og storhed i omfattende bedrageri og undertrykkelse af sandheden i Statskontrollerede medier i årtier, alt længe politianmeldt også internationalt. Da jeg som forretningsdrivende ikke lader stå til eller deltager i kriminalitet har jeg ikke stemt siden 1996.

Hvad definerer De Politistat som. Dem selv?

Www.probiren.dk . Læs konsekvenser for Deres fejldisponeringer i bevidst vælgerbedrag.

Mvh.

JENS PETER// Rene Linier Ing.

SMS: +45 3110 6889


Climate Changes Tops causes 600 000 deads in last 20 years. Terror documentated burning not needed as fact.

Fra SMS'er rundt i Folketinget køber for milliarder af Propelvindmøller og ingen Windtops efter 1996.


Er du kriminel stål og kulsælger fortsat.

Fik du læst i dag? Hvor tror du det ender med bedrageriet om tilsidesat klima fra bestyrelsens side og lovgivnings apparatet med ryg i finanser under trykket FN har vedtaget forblivbar/ Sustainable mål for at gå imod klimaforandringer.

Er Danmark selvgjort terrorstat?

Og klimaforkæmpere bedraget med vælgerbedraget fup solgt stål og biprodukt Elstrøm med propel vindmøller uden energi break-even i produkt solgt grøn og klimavenlig og skabt ved masseforførelse og propaganda i dine statslige medier såkaldt energi rigtig. når falsk markedsføring.

Www.probiren.dk . Læs konsekvenser for Deres fejldisponeringer i bevidst vælgerbedrag.

Mvh.

JENS PETER// Rene Linier Ing.

SMS: +45 3110 6889

Britten trims its civilian military staff/agents by 30% cut. Was it a multi choice on Right to burning as freedom act, and the Right to kill living being american wrong answered from wrong investigated after my releases on www.spot-suncell.com?


Britten has got many friendly Arab States in hold. Perspectives in Dessert green as top goal gives the Arab Society priority people to become farmers, fischers, energy producers, fresh water producers for watering kitchen gardens, and to have a walk with the family goats, cattle, horses and not a machinegun, and militant installed and disciplined in forts behind walls for the civilian life protections, and State leaders cheered in miracle in goal fulfilled dessert do become true green of grasses in reversing climate change by producing SLES technologies from JENS PETER combined with depositing by capturing in storing fossil released CO2 Climate Damage Compensation huge scale all Nations farmland grasses even Oceanic Algae in valley's or pumped for new mineralization under ground in old oil reservoirs not burning material. Grasses and Pine even building material later in same deposit not burned. There is more global value in Green Desserts and peace keeping than making Denmark goal for extremists Ice-Dessert Greenland farmland and Island Republic drilling oil for American life-styles expressed in this century.


New jokes in my facebook. Senator Rockefeller enemy of State on national aid in billionaire status arrives to big brother detention after psychiatry emergency being pyromaniac.


Facebook:

https://m.facebook.com/forskerpeter.claire

USA for the first time in history modern time sees American expressions as a threat to Americans themselves to be on alert globally including inside USA territories. Foreign Department sees danger and refere to attacks on American living style places in France and Denmark year 2015.

Til Christiansborg.

FORSVARET AF STATSKASSEN

Der kan sættes person på. De arbejder under regenten Statsholder. Tømning af Statskassen er tømning af arbejdsgiverens finanser. Ingen USA udvikling til insolvens i BNP.


Mineværdier er mere værd end Vestas og De har som styrelse fornægtet Danskers Real Værdi skabelse anti kapitalistisk og pricipelt imod fri konkurrence og kapitaldannelse i respekt for privat ejendomsret både min forretning, og Stat kollega til H.M. Dronning Margrethe.


Mine værdier i fri marked med national bank som De bestyrer politisk ved Lov svarer til verdens energi produktion opnået inden år 2050.


FN har vedtaget sustainable goals og at fossile brændsler provokerer klimaforandring. De har stemt sabotage igennem om kronens udbredelse og real værdi og indsat vindmøller ikke mine Windtops i Deres som globalt mål uden vælger mandat, og FN hjemmeside indsat vindmølle på propelbasis og derved undergravende FN vedtagne mål gennem manipulation da uden NEEP.


Vil De købe Windtops med energi break-even så energi ikke tømmes ud af civilisation for samfunds beståen, eller vil De fortsætte terror ved afstemning ved sabotage af FN Mål Forblivbar udvikling.


Hvem sender kopi til Deres arbejdsgiver og ejer?


Www.probiren.dk . Læs konsekvenser for Deres fejldisponeringer i bevidst vælgerbedrag.

Mvh.

JENS PETER// Rene Linier Engineering & Ent.

SMS: +45 3110 6889


Denmark. Status the propaganda and attacks against JENS PETER INDUSTRIES continue from farmer and metal industry political head selling coal and Russian steel in fraud propel windmills made on coal power. Latest attack by Tax is business of JENS PETER is not existing to have Tax refunds of mine, further the business is sold and promoted under Tax number as State Planet Earth from ww.spot-suncell.com in all contructions for State criminals to manuvre out of prison sentence in proven do have undermined State and State Holder bottom line and fact also for USA spies and capital my total is placed in PRC China, not a selling but common ensurrance and damage Law International secure value and prevent further fire, PRC as Sole Heir is then having common interest and Intelligence basis as owner respected to Heir at all, why no reply from PRC China Contra Espionage Military needed, cannot by own Law give out and away properties secured of JENS PETER holding the Know How, Good Will and Law Rights as owner not a USA Capital management nor $-asset. The commerce agents out on world stage as entertainment in they cannot solve CLIMATE TO REVERSE IN CHANGES committed and further ongoing "Green"-fraud in attempts marketing they stand for the rescue of the planet BUT THEY CANNOT WITHOUT JENS PETER INDUSTRIES my NoFuel Concept Engineerings.


Enclosed on Danish Prime lost voters and Dane profiled election on giving away sovereignty and papers writes he is demolished in conservative and got the fuck-off finger by most printed radical paper.


What is Agent Pig doings public and you press informed. His choice in about sovereignty in strongest possible industry based economy by JENS PETERINDUSTRIES by most compete able products in NO fraud against united nations agenda's on TRUE Sustainable, the prime choice is again and again anti Danish sovereignty.


The undermining State and Nation and EU as Enemy of State as leader opposition to Her Majesty the Queen finances as State Holder of Hers is continuously hard core spying for decades. Remark jobs, labor union work free of special interest fact is for Optical Solar, Windtops, Tang Harvest, Magnetic Engineering's in all a resources management told by JENS PETER anti American living style in UN Basic understanding and Agent Pig and administration will not change character nor policy pro the Danish and European people.


The agency deeply involved in energy and IT spying and sabotage operated fully exposed in rubbing off EU Sovereignty and economy and prime target JENS PETER home grounds for 45 years ongoing now proven they undermine them as agents even billionaires Enemies of America itself in rubbing me and my State off not possible. They failed big time as Nation leaders and there is no conflict Danish State Register Holder and I JENS PETER.


FACE IT PIGS AGENT! YOU LOOSE BIG!!!!


20151209 0943 Trade ballance Denmark plus 4 billionoctober month, but vestas export fraud +40-50 billion yearly/ 4 billion month, so Danish economy very weak and compenaasation demands not in State Statistic office release here, reality.png below. Reality is energy heavy consuming industries and farmers in gartning closed after 1996, COP15 Vestas vindmill front figure main entrance a State corporate selling windfraud. In any accounting a fraud is business is to return profits, and losses under here Taxpayers paying in extra cost for fraud electricity from no renewable nor sustainable even by color not green energy, and value of fraud is by fact always a zero and not deductable by Law.

MEARSK ZEALAND Shipping, Oil & Gas, Emballage etc. and biggest corporate for its controlled Bank DANSK BANK what real estates listed in Scotland has finished head Smedegaard. Now replaced by a Skov and investment still not in JENS PETER Products in NoFuel for its ships (12% world ship-container market).  Further investments anti JENS PETER INDUSTRIES in multi Billions serving China sailing in return to USA again China served not both JENS PETER and China and USA and Europe and the World Market but special narrow interests in burnings


Remark there is no one to make a deal on behalf of I JENS PETER owner of my engineered products in energy and else and power of representing me never given, but to my self as self-representing any case to case any where to sign deals.


In Danish abstract psychiatry insanity defined when "psycosis".


Jens Peter Schwartzlose Claire , click this link to facebook

Posted in Facebook thé:

January 4 at 3:09pm ·...


Gennem flere år har jeg studeret på rigtige patienter og virksomheds kultur samt politikere. Det skal beskrives psykosis er udbredt. Af en erfaren overlæge fik jeg statestik at i rundt tal er 20% af befolkning skitzofren parnoid under mer eller mindre psykosis permanent eller vekslende. Dvs. meget af tale og handling er sindsyge og opfattes af personener og personkredse samt kollegial at finde ligesindede som de er helt normale selv og andre de syge.


Politiker er udbredt som i skolen som ikke må være politisk kontrer vrangforestilt, at en påtaget ideologi er rette skole for styring samfund altså andres liv skal styres ved fordelingen diktatoren hersker gennem afstemning topstyret spejlende sig i virksomheds organisation og anlægger sig hurtigt minister mave alle vil være statsminister, at holde nøgler en middelalderlig status adressen en position ikke lovligheden på resultat grundlag ærligt værdi tiltag.


Adfæren psykosis er som eksempel at politiker tale, kun det han selv behersker, efter mening sin observans altid rigtig. I kommunikation med patient anlægges et ord fra hans psykosis gennem sin talen fra patienten, og snakken går og kan kører i timevis på patientens vilkår, der forstærkes ved bekræftelser af patientens holdninger til feks. lægen, modstandere eller omgivelsen, og samtale kan opfattes er sund og rask, men den er konstrueret og syg, som enhver studie udspørgen aftalte gåder for politiker der forstærkes sin genialietet modstand, ved kun det konstruerede studie samtale forløb og der sker ensretning borger på sindsyge gennem TV præsentation aftalte interview som nyheder.


Kendetegnende på sindsyge er tilsidesættelse virkelighed på observation et bevist forløb tilsidesat. Juridisk er det begrebet konstruktion. Illusion er konstruktion falske observationer til falsk udfoldelse talen forrykt og tilsidesat er indhold. Igen kendetegnende politikere og spionager med grundopfattelser en egen idiologi for retvise på samfund styret. En anti demokrat for ingen mandat intet oplyst grundlag før valgakt, og der improviseres vinder situationer gennem høj mødeaktivitet og samtaler ligedan patienter miljø, og der er ro i patientmiljøet Christiansborg og TV Studier ved ingen konfrontation på sandhed på observation ret, og beviser matematisk altså abstraktions niveau kan ikke holdes, fordi tanke kan ikke holdes, populært sagt flyvende psykosis.


Vis det til dine chefer Mone og forstå du er omgives sindsyge, men da spionage strafbart og Danmark er under krig, så militær lovgivning gælder og husk at også militær kan blive dømt patient til feltlaserettet.


Er kommunisme sindsyge?..., en tilsidesættelse ejer feks. mig JENS PETER med mit SLES i SPE en juridisk velbeskrevet og omfangsrig beskrivelse for også dig Mone og den flittige læser du er sammen med titusinder andre, ses i TV fladen sindsyge, pyntede, selvfede, narhoveder, opblæst i magtposition på KGB grundlag (Propelvindmølle kraftværk elstrøm fra statskonkurrenter og russerjern til stål på rusland ejet stålvalseværk i Danmark ergo KGB aktivt da grundlag Rusland Empire statsreligion Marxisme), det beviste, og du har nu forstået, at du behøver ikke komenterer på alt, det er også oftets psykosis, der springer en tanke og den kan ikke holdes tilbage og aben taler over sig. Her afbrydes udsendelsen med klip i filmen og emneskift. Alment under pres springer mange tanker og slag i luften, der øves diktator telefonarmen eller stolen kan ikke holdes og labofaen forlades, på aftenen kan stolen være krasjet og puden kan ikke holdes. Der gåes hvileløst i kontoret eller på stationen på situation umulig, men det er den ikke. Det kræver ret observation for rigtigt resultat altså at forstå beregning. Hvad vil seer af JENS PETER.


Det morsomme er så nogen forstår, at observerer også din forelskelse og dufte og tror sig de kan scorer dig Mone. Kan de det?


Nu fik jeg dig til at smile, jeg ved det, og det opfatter “sindsyge” så, de troede du elskede dem og var billigt til sengeleje, over skrivebordet, i stolen, på toiletter, i baren osv. Og virkeligheder er så hemmeligheden, at du som jeg griner godt sammen med, at vi når fortælling en observation tilfælles. Deraf kan så bygges fremtid fælles på fælles værdisæt og med sindsyge borte opstår bygningsværker et hjem eller firma en advokatvirksomhed på beskrivelser virkelighed til bedømmelse Retter. Disse vil se beviser, som virkelighed og konstruktion ikke tilladt, altså løgn forbudt, straframmen starter ved 14 dages ubetinget fængsel, altså tremmer. Hvem lyver for dig?...


KGB grundlaget af Venstre med Statsminister i spidsen som frontfigur pyntet Rolex guldur på nationalt TV Nytåarstalen i selvros, en kommedi opfattelser løsninger afviget virkeligheden højforræderi og socialkontor USA Oliekrig i mellemøsten på Danske skattebetaleres regning ved udført arbejde, der er spildt i den sammenhæng udgift for nationen, og der ikke bygges værdi, men der opføres socialkontor for USA, som ikke afregner. Værdi er så flyttet til USA, der støtter Rusland, som verdens største energi exportør olie og gas (klimakrig), og intet SLES tilgået gennem mer end 50 år kampagne merafbrænding og krigsskade klimaforandring (senator Rockefeller er Big Oil m.fl.), flygtninge, død i natur, og vi er endnu ikke gift med manér, kysset, bollet, drukket te og bagt en “kage” ... sammen. Ergo KGB kører storspil i Det Hvide Hus, som kommunikations base propaganda USA er krigskriminel ved Donald Trump og embedsværket internationalt som agency netværk anti JENS PETER netværker og skaber sig forretnings imperium på en lovlig basis SPE holdende SLES pro FN Charters.


Og den store tavshed en gennemtvingen substansen politikerens verdensbillede, eksempel begrebet panikker under blank psykosis hjernen tømt tankekraft og oftest udspringer en angst frygten det uvisse uforstået taberhjernen samfund uløst verdensammenbrud, og om der under pres den store depression og huggen i sukkervarer, stimulanser en pakke at kriges olie, pakke økonomien, skattelettelser, børs støtte, industri støtte, bortskaffelse oponion, ensretning vækst NEo Minus og gammel industri komplekser bevares uløste en holdbar fremtid kaldet Sustainable Goals COP21, Forblivbar udvikling, altså fjenden går krasjet i møde uden befolkning oplyst og påberåber sig demokratisk, men terrorist. Udråbes lægen er den sindsyge og vil vold og påbegynder indsamling i miljø lægen nedlægges ....


Mere på www.Spot-SolCelle.dk


Ved energi krasj er vestligt sammenbrud bevist matematisk, som er internationalt retsligt anderkendt et bevis kurveforløb energi render ud.


Mere Godt Nytår


SLE(I)S CONTRACTS AND BUSINESS ALSO SPE STATE TO STATE:

 JENS PETER SCHWARTZLOSE mobile SPE: +45 - 29 88 79 11 (24/7)


No business calls nor contacts EVER. Updated on thé hour: Counter: -0-

PRC mainland has got national general lisence all my SLES of no export.


Price menu a Billion is a 1.000 Million in currency only EURO value.


True "Green" Business are all SLES Products in energy in own hand while in thé West. The West territory is defined area to Russian Ural to Asia to Africa including Arab. The West economy zone is defined US Dollar handling territories.


SLES bookkept National Economy simular a goldmine insert in example value 250+ Bln. for cash print payout to me JENS PETER for lisence a SLES. Industry future safe in Your National Bank accountings by lisensed Revisor for Nation.


The ammount EURO 250+ Billion is reasonable for action real life writing off old industries to have ballance in deducting other industry value of no worth, no future in markets, polluters, bankrupted wardamage demands. Cash stays where printed in national tressure holds under me JENS PETER holding NEE+ a must for true Renewables.


NEE+, Net Energy Earning in Surplus, is energi metered sustainable and renewable or energy improvements in to produktion a minus (-) from start mining, remelt, fabrication and service, plus (+) energy delivered or saved energy, in minus-result ( = ) a negative earning and money and effort Taxpayers work and money wasted. This seen outcome failed politicians work/lobbyism and informed in their hundred of billions on a yearly basis State Frauds in Denmark nordic. The future gives by SLES Tech for households very cheap self-supply in heat in homemade electricity in smaller installations Windtops and Optical Solar to JENS PETER KETTLE(s) to have inner climate housing, schools, hospitals, industries in fresh air heated, away from problematics moisture in fungus by simple drafts by open window(s) or ventilation only some by re-circling heat. Housing will be energy producing in NEE+. So will all transport, household electrical products and most industry using heat all self-powered bynSLES Technologies for sale on lisences by owner JENS PETER SCHWARTZLOSE CLAIRE. Energy origen is not measured weather but power stations up running producing i.e. metals for consumer products today of no NEE+ so not Renewable or any "Going True Green" even recharging a battery car .


By the accounting methods here national loss in payout in multi billions is >>None<<, because SLES promoted for its new SLES Industry Products as one finanser under my "Finance Instance" of SLES, and more SLES in to markets (Export). Government(s) can then provide lawsets pro SLES, not in conflict UN COP 21 Paris year 2016 the Sustainable Goals fulfilled by SLES in line true in goals.


I JENS PETER SCHWARTZLOSE CLAIRE to be offered Stock Shares if and when buyer of SLES Lisences i.e. general lisence of a 1.000 Billions EURO 20 years production limit in abbonnement for further 20 years in operation of SLES Engineering by me JENS PETER of SPE (One Million Millions EURO) enters market for sale of i.e. 2.000 Billions EURO Stock Value, and for the corporate holding SLES Lisence bookkeeping is the amount lisence if hard value in buyers accounting and deductable tax-freedoms, and not for sale to second or third party Legal Body, but bounded the (State National) corporate. The first hand offers of General SLES Lisence is of 7 (Seven) lisences in all for each continent.


I in person while I run my own business alive holds the right to turn down investors, klients or shoppers lisenses in the manner my published Websites by text Legal Binding for me and to Heir never to overule to stay Heir.


The income any currency on my acceptance for Finance Instance for more of my SLES engineerings globally to reverse clamate change to goal of Planet Ideal, and restore fresh water in underground ballances by water savings all electricity production from no water consumption in JENS PETER KETTLES, heating to electricity, and refill locations.


Remark cash is no object where there is real value cash is simply credit print.


Out of the picture any part at all in SLES Economy as holder, transporter, trader, owner, handler, possesor, dealer etc. is States for Nation of U.S.A., G.B., Danish Nobel, Swedish Nobel, French Nobel, Jewish and Comu's of West origen including homosexuals organized crimes as conspirator's. Therefor no reason for any contact nor investments relations as I in person respond to hostilities over the years against my properties, rights, drive, businesses and SPE in Law Enforcements Practice.


I make my business in own hand and all signed plus new fingerprints.

All contracts (never made any) on SLES except for PRC annulled by now rec. date: 20180401 time 10:17 CET SPE.


SPE


Rec. date: 20180331-0403 14:00 CET SPE HQ


Copyright 1967-20180331+ SLES SPE. ALL RIGHTS REVERVED SPE.


OBS.INTERNATIONAL CONSPIRACY BY FINANCES AND REAL ESTATE:

Kup a try and failure action circlus repeated over time in attemts free asses my operation and businesses even State for free by power misuse, statecrimes, spycrimes and theft TELE lines i.e for leads investors Renewables where Denmark State is competitor but only propel windmills in State Frauds international as communistic plan-economy conspiratoric for Big Oil in by ice-melting free from ice to drill even more oil and gas possible, to sail ice-free new routes, to bank having chaos instabilities by more account moves to optimize Bank days of free client cash hold, anti ethnic hold of territories to exspand imperalistic a global market commercial invander culture imperalist of a looser in real life wrong-doings in finacial set-up a world population in technical needs products for handicaps nothing solved again chaos of a mentality of the imbacille trying to improve not exposing its handicaps but playing master, champ, judge as its salvation more "change", more chips, more death, so we know military economist self-facinated behind constructing world at his peace, but war hiddings for any puplicity of SLES and SPE presens for decades his enemy the ultimate contra instans his missions of warcrimes a total brain-blocker on escapes reality legal-writings by me JENS PETER for my SPE, so pollutions and refugees records and Real Estate booming from invations victims of "Masters Voice" his record "CONSUME" his growth from criminal economy basis and universities his business school a learning his religion for Prophet thé Profit all costs to other he lives in "Green" "figures" covered black suits etc., as fake renewables a criminal not seen Legal competition but warcriminal why no competant SLES LEGAL, war criminals observed in historical record high climate on energy revages and damages in change towards collapses in economy from lack in energy and ressources, causes war refugees and casualties, and death in Nature.


As "Prime" targets me JENS PETER not to finances, own properties, own businesses and productions, no network working in communications, so the warlords can freely and widely spread own propagandas to goal devastations in and from inperfection lives in all accepted or even valued sustainable for life itself, and for that part I JENS PETER not reproducing, but has succeeded by own free Will and Testamente and own State for Planet build as Legal Body, how the old brains juntas gangs lost big time historically out of line by my verbal kills their spirit in no chance co-existing dead follow death, and life for winners.  SLES Tech are winner by that what Nations follows Legal after my ruling of game by new cards outlining outcome for my friends and losers standing poor empty handed.


Bookeeping and accounting is a mirrroring reality i.e. Propel Windmills is a loss in worthless according to purpose climate emproving by no reductions CO2, so an employment project not granted and without mandate voting Danish population in Denmark, EU, as example for over 50 billion DKK over the years and EU frauds in State Subsidizing in other billions. When proven crime and/or false marketed in working opposit its purpose a value zero in accounting and this is defined money and work total wasted. As bransh propellas being subsidized the responsible in ballancing for Nation is not State but private persons as organized own pockets and list of belongings executed by State for organized crimes. Crime is defined of no legal value so confiscation of any profit and deduction in Tax accounting on crime is more crime and rolled back from over the years in total loss for criminals in wasted efforts rubbing national register for own gaining and political job a lobby's work as Industrial Spy against Nation measured in fiscal accounting value gone in Laws to be followed legal accounting ...


In Danish:

Kup. Fra Wikipedia, den frie encyklopædi:

Et kup betegner en pludselig og resolut handling, oftest i strid med lovgivning eller gældende normer, hvor den eller de udførende personer opnår en gevinst. https://da.wikipedia.org/wiki/Kup


Fraud a policy but high crime even as Stateman for Nation(s)


Date: 20180426 10:00 "TV2 News" Denmark www.tv2.dk:


Danish Prime in State Office did not respond "Radio 24/7" CO2 reduction but politicise by mush more " going green". Frame and State Fraud by Propel-Sellers continuos.


All 4 ministers present talked "Green" as Renewable in Danish "Vedvarende" for lasting, but proven not lasting, because do not and cannot in total be able to renew for own power made because a Net Energy Earning projects in huge deficit. Again, and again repeated lies from State Office leaders and speakers on salesman frames and frauds job propel wind power on steel constructions, Big Steel and Coal for frames their optimum not truth on Sustainable Goals, so criminals historic scale in hundreds of billions yearly on Royale paper and head. SLES are products in NEE+.


Minister of energy told government next plan to parliament a 10.000 MWh (capacity of 10 GW) propel farm offshore to be installed will deliver electricity for 10 million people. Lie in presentation from seller team for industry who do not make true renewables but more CO2. The capacity at 25 meter windspeed per second is not total effect but about 1/10 of max effect.


A person can be logged at consuming 100 KWh monthly, 0,100 MWh x 12 month = 1,2 MW per year and industry and heat (55.000.000+ MWh year, 6.296 Propel offshore of 10 MW Capacity) nor transport not covered. (35.000.000+ MWh year, 4.006 Propel offshore of 10 MW Capacity 50% grid loss resistance, times 2 in effect extra for electrical engine transports).


1.000 MWh Output (1/10 of capacity by its name) propel farm x 24 hours day x 364 days year = 8.736.000 MWh year (8,7 Tera Watt hour) / 1,2 MWh per consumer year = 7.280.000 people covered, but windspeed not constant and stops in turns for windspeed under 2 m/sec. And stormy over 25 m/sec. and heat over +/- 40 ° C. When not delivered wind power on coal to steel huge CO2 emitter other power plant takes over i.e. not solar at winter for little heat in light photo voltage not for SLES Optical panel’s (97% effect of all light income per m2 over JENS PETER KETTLES.


100.000.000 MWh is Denmark’s energy spending’s yearly takes 11.447 propel windmills named 8 to 10 MW to supply, times 10+, 14.000.000+ MWh to melt 1.000 Ton steel (1 offshore 10 MW Propel windmill) by coalfired construction divided (1 MW x 24 hours day x 364 days year x 20 years in service = 174.720 MW production) 174.720 MWh = 80 times more energy to produce propel windmill on steel bearing than Output accumulated the twenty years.


Deficit in energy, NEE-, by factor 80+ as many to built melting steel and too to renew in 20 years living times as well prove of not any Renew-Able capability in propel windmills why a polluter by fact and no Windtop NEE+ but an energy deficit. A Windtop is for 70 MW production weighted under a Ton per MWh, 70 Ton metal holding energy breakeven in short so NEE+ Product.


Public price propel windmill offshore 10 MW but Output just 1 MW one million per MW Capacity in all 10 million EURO, Windtop’s one million EURO per delivered MWh so 1/10 of propel wind power and zero emission Windtop’s, because Net Energy Earning in huge plus (1 Ton x 8.440 - 10.000 MWh to melt steel electrical): 10.000 MWh metal / (1 MW per Ton Windtop production Power x 24 Hours day x 364 Days year x 25+ years in service =) 218.400+ MWh/25 years = 0, 04578 is result 4,5 % energy consumed to build a Windtop JENS PETER KETTLES included.


Licence example for Windtop 100 Bln. + 175 Bln. EURO, 275.000 Million EURO Global Licence ( Per 5 million people industrialised nation 100.000.000 MWh year consuming only 36,36 Cent EURO per KWh. For 300 million population /60= 0,00606 Cent EURO (½ Cent) per KWh Licence plus 20% on top of installation of 1 Million per MWh production minimum SLES Price of sold plus minimum 5% Royalty on Power produced due to my SLES. Nothing State subsidized.


The Prime would not reply on out leads CO2 from battery concept cars suggested 500.000 to be on the street new sales.


Danish Prime as State Fraud Salesman commented the journalists during sales promotion where shaking heads.


ATP SPY ON THE RUN GIVES WARNING?


ATP Pensions and Capitalbank State controlled political, the Head resigns today. Two time Mr. Carsten (Latin. C Danish a K) Stendevad wrote back to SLES a No! The head later shopped Propel Windmill corporate suppliers even invested Off Shore Propel Wind all Wind invested got no Net Energy Earning but huge energy deficits in thousands of Giga Watts. USA is his base and welcome as capital Dollar Economy, what Energi is, servant. His fraud in serving pension holders as clients has been disloyal and all employees in Denmark has for over half a century paid contributions to own pension elder hood now by billons set in Vestas and Siemens and more to take the losses and remark nul invested SLES by Station Energy Negative They What? A spy proven on the lose to continue work contra Denmark? EU? NEE Civilization. Excuse family health condition a spy message of DANGER?


Why That De Vad? Spion...


DCE /SPE

Record: 20160826 1920 CET


★ STATE PLANET EARTH ★ PUBLIC

Local Galaxy Thé Star State. www.ProBiRen.eu

Mobile: +45 - 2988 7911 (C) SPE, 1. FCSRS StateSTATE PLANET EARTH SLES FOR LOST

 Tel. SMS: +45 - 29887911 (C) SPE 1. FCSRS State


U.S. ADMINISTRATION TO SAFE HONOR ?

The Tax income from Big Oil Taxable Account for State for Nation of not under 5 millions billions to be invested my SLES Energy Economy from Big Oils Taxfree savings never spend doing business NEE, The Energy Next reserved to win but lost as my SLES is endless, clean, cheap, high profit (Tax Economy for State) solutions highest income per square in Solar, Wind and Kettle even as Magnetic Engines. The high performance cannot be made better in Principle Engineerings, why the taxation shall not be delayed, refused, aftergiven, but are cash due in trillions for Government investment programs, or Big Oil to do on instant investments in my Straight Lines Engineering Systems named SLES. Since SLES Economics is a profitable True Renewable business the cost going True Sustainable is of no cost GNP. Losers in compensation stands small. By Ecomime or simply having KWh sales pride at normal price of about 20 Cent the investor or worker holds a minimum vage holding over 100 M2 Nordic (20 US$ per hour Taxable) what can be financed to eliminate unemployment.


20% ROYALTY INCOME JENS PETER INDUSTRY

The honor to safe guard generation next and paid welfare of the people in an SLES Economy having corporates for States for Nation on contract investing by State demanding service pro Nation to hold Energy Break-even. The goal Energy Net Earning for USA to sustain what any Legal Nation cannot by Law say ney to, why I JENS PETER State awaits income in trillions as contractor, or minimum 20% Royalty on my products plus minimum 5% Royalty provenue of the power production SLES Products, an strategy USA can be a part of a given future turning Legal State a drive... By this all can design a SLES Product and from my principle engineerings pay 20% Royalty to me to be part of the energy future after my signature and permission given in own hand in My State.


BANANAS ROYALE A LA CARTE CIA BY USA

They found on their way to own graves not all as biggest grosser can be bought, life is not just a shopping, and learning of an old school tried the impossible to last unaware brains own writing. Themselves thé manipulated of manipulators hiding unskilled, lowest competence and highest addressed of Egocentria. The manners by center power holder to complete by status never multi expert and unknowing as static a State Defined the perfect example future feared for surprises. The rulers never stands time caught by circumstance end the stupid of all times later.


FOR REAL THE MADCASES OF ALL EVIL IN FALL

The psychosis of the enemy in cannot have right by object an Office, an address, an tittle, an education, a stamp, taste judging, number in brotherhood, lounge, party, union, boss mentality in free drop out in losing in contexts only his and hers lies on more and more lies about my person against my case, what is My State businesses and world dominans any energy economy and the future of a conspiracy their basis Devastation Latin School basis of a West Culture old holds all credit having youth as slave for money of a deroute all ends their Religion, faith and business only manic speculation the complexity's getting of guilt, anxiety, punishment, exposures, and where to place all the case print in a real value or as lie fixed of no concern route, destination but circle of a continuing the end as game. How British can it get.


THE BOOK BRAINWASH ALL AN END BUT NO

As republics told "Banana Republic" as Latin State a "Letter Stamp-State" of the hyper illusionated in force gives the future Royale the Icon metal over biology... Brain thinks? Old sits giving out to what they know of in understood when out of context no go. When loosing no go. When on who clever it's who read of them not what solves. Books never did a learning process in brainwashed all comes to an end and never published as a role endless. Year thousands brain structure made from books in what is right and form made wrongs. The spoken survived not by books but the senses.

Tel. SMS: +45 - 29887911


TAXIMETER RUNNING OF NO CREDIT TIMERUB

When U.S. Administration comes to do not accept United Nations Sustainable Development Goals by action in realities the Legal part of U.N. Members do vote U.S.A. Illegal Nation to permanent be removed from landmaps and built made reefs both in the Atlantic and the Pacific Oceans. An epoke a few hundred years of Rubmurder Empires an "Anglo" a la Latin finished. The snobs busy talking and publishing dirt on me my renomy even saluting USA as fine address. As Law spoken a matter of suit strength and not context so a propaganda to work and continue a war without cost roof. Homo gang bangs never understood empires fall and how went into its grave. In pride of their own to die out. Why we never socialize as my State remains.


U.S. GOV. THE ELDER PATIENTS DEATH SPIRAL

Old gang bangs against my businesses in new skisma by JENS PETER setting the World scene for action pro my state, and about my clean image my status one hostile hand plays and my responses never ever redraw and no replays. Taximeters running of no credits.


CREDIT MOVES AND FALSE INVESTING A WAR

Concept contra paramilitants no matter uniform fighting for old times industry in complot against the unknowing of SLES; Where to dry off credit papers of a value by selling and stand free of loss includes manipulative actions by lies of the SLES just idea basis of no fast coming products but they are showing up sooner or later rapidly industry products mass produced in shiploads at a time. The actions of nature contra Acts of and against the masses and in part governments to be set up in situation cannot afford transforming to Sustainable Goals by new set the SLES Products by me JENS PETER. But Economy Learning books tells where profitable out of State Support a business profitable so SLES defined investment of no cost at all, but to loser old industry, who again and again via IEA tells the world cost to governments and U.N. Members and so they lie speaking own businesses not of Common Affairs only it shows a business organization playing independent as spokes organ a politician lower it loses in proces business frauds including States.


PRISON SPECULANT Isl. MANHATTAN & U.K.'s

Concept yet another day and night burning. Not even any shown interest in saving fuel for power production in all the old gang intertwines again and again in traffic of my presswork informing to press, governments, people, businesses in limits numbers again prohibits in world population to k ow if SLES, so the corrupt basis drying of worthless industry papers of in placing the unknowing in all loss. Why I do never accept your credit paper by your currency involved in my State businesses of SLES Products all mine.


JEW MONETARISTIC A DRIVE OVER WE PASS

When SLES is only sold to the owners of the Land on maps written letters USA, Scandinavia, South America, Polar, aboriginals etc. from me being excluded cash the enemies weapon against progress human kind and nature people an example living sustainable. A learning what U.N. has voted in year 2016 governments to follow Sustainable Living. Now skisma for the Jew Monetarists is nature people to promote what they do and have mass killed against for year thousands in today's the banking on selection out to vanish, rub, exploit, take advantage on, cheat, lie to, a drive over mentality...


PSYCHE ANALYSIS OF GLOBAL MAP A SCENE

~Deal with a Jew States?

The guilt complex a community psychology built up escape way, bitumen roads as plaster, suck up under ground a burn. Show innocent smiles, play in crime scene the lawful in before media, show determination in limelight, and bad continence never shown in wealth shown, only blood shares a "Going Green" figure. Not a puberty problematic but sole insecurity, when punished in armament built up crime gang administration willing blow a planet away as defends of Latin concept genocide on all Nature People living Sustainable as faith and religions, what all are wiped out readers and writers the tellers all mass killed in last 1200+ years. The tyranny of all evil an common diagnosis old men and about evil seeks power in cannot argue goal as society. In short demagogue out of reach pedagogic verbal exchange unable to interact with the people, the masses but as sexviolater seeks mass seduction for gains. A finale leaves scene when exposed or will fight to the bitter end by principle never accepts other to have a win.


POWERS MANIPULATED COME IN HANDY

Win-Win a 1980'ties term of situation on board at table two winners possible in Common Interest. But demagogue social handicapped in never stands loosing face, so Nation send to worthless wars at high cost old industry optimums at human costs. Now reader all see the leaders as spokesmen, then who is being in hidings in offices making events to be public scene and not human relevant, so highly inhuman but as focus militant businesses strategists and calculators judged by a CEO club gang. So very cooperative... and guilty has failed and extend time out and away and manipulates the focus in journalism critical prohibited. Again and again secrecy a must in viewers not allowed to figure out who master spinner anti human kind. Scene is a religion not Legal. IDENTIFY SHIT HEAD ON INSTANT!


SIMPLIFIED HOW FAR IT GETS THEN VIOLENCE

The Pentagon Handybook of How To Run A Planet remark towards Jew Hierarchy and Businesses a management towards devastation in systemacy in evidence of a row never a saying but by examples shown and then hard evidence it do exist. The war over oil after 1972/1996 all not needs so lust killing on basis a criminal economy by name. U.N. is an organ to criminalize the Jew Religion, Jew States, Jew Concept by Management against Human Kind, Nature and Nature People even from Galaxy retuning and else. Demand from State Planet Earth is again here stated War Tribunals and all guilty of warcrime by evidence NEE ignored in metered invested zero JENS PETER disposal own account of the SLES, the for trail warlords includes war for oil, money as weapon, slaughter on process towards Sustainable Goals. Remark guilty in one case makes no free in works positive other case. A wat Act is meters by the One Act of crime, what by Law is punished by death shot.


CRIME ANALYZED COMMON LAW PRACTICE

Too complex for the guilty by breed the by instinct killer types. Where as Galaxy Psychiatry Crimes on Masses to find the root by thought the spring of behavior and evidence the most guilty the most "Julet" self-opinions most innocent actor in hiding complexities as covers the serious crimes against people. A The People it Fears and of no touch as sick animal royale, the prime target of all times do not stand nor accept status real just a prick! As Galaxy Investigators where is our breed then left but overs....


THE HOMO COVERS WAR PREPARED PLANS

Mush history lies, mush film production, most writing fixion on creating illusion people kept away from truth to free leaders the icons in military records for homo religious administrations up history making hetero kill hetero in basis who understood Nature all manipulated and went in death for untold goals now seen about year 2000 all about calculation discovered then realization to all ends as "Holy" manifestations. Understand readers the fact is in all not serving is the homosexuals they place themselves as the needed for the civilian civilized to work normal during war. Their positions typically heads administration, priesthood, Royale, workforce, mental ill, migrated networking international (Church) etc.

10+% of a population human biological outsiders non breeding as personality in by gene effect and up history gay as the homo seeks power over the masses busy breeding. The homo in mush time figure out masses. In psychiatry as patient dick happy and glare holes in the air. The typical readers of centerfolds and backside.... Walks after ass. Looks for ass. Personal perfectionistics asses. In puberty speaks with the ass gliding throats expression (Doc.).


GALAXY INVESTIGATED PLANET SCALE CRIME

The Planet jail the survival of a crime scene and ready to be elimination. As ULTIMATIVE INTELLIGENCES we let victims do the job and makes win-win in introducing solutions under the criminal guilty own writings in Law to be basis World a Victory of us the Intelligence of all fears against crime. We Thé Fear... Your memoir ruined a breed Earth of no mandate nor legitimate any Legal substance to vanish. No room for both of us of no us you a nobody....!


USA MONEY DEMOCRACY WHO BUY VOTES

Will its money democracy last or to undergo change in the wealthiest the Indians to be neglected power in buying voters in immigrant to leave. U.S. Self-Complete in the bank fat, work productive away, Bank client a number on Self-Expediency next world Robot as Eldely Service the living hand not needed, all on import what worth buying and the loaded place the people to eat as program medical other optimum. The Economist Realized U.S. it self first hand as example other optimum where to flee to. A jumper. Problematics a skip. An order go execute Enter what? Keyboard invented to masses for businesses. How life goes a systemacy got out of hand. Masses Bio-Programmed in brainlines out mapped IBM.


ENEMIES STRATEGY by STATE PLANET EARTH:

~ They believe Master of Management dreamworks Business of Others including States in imaginative keeper of a deal of my properties and production Rights along the road of adventure, laud on times solves, other way than choices in crime or Legal, even a sharing of a load in my engineerings of SLES over time prohibited free work and workplaces, workpeace, worksecurity, even capital as weapon (U.N. Defined) ending up the enemy showed face as ultra Red, anarchistic, liberal casual on simply law principles only to ignore for cost at me JENS PETER and carrier stepper up international billionaire society, but in process moved to in only two decades


DENMARK JEW USA BEST FRIEND COLLAPSES

Denmark based corporations in huge numbers and all the biggest will be competed out of the markets also global in by fact never gets hold of SLES Product in energy savings, cheap clean energy produced as given example all transport industry first. Transportation also goods by truck, rail, ships, aviation and private traffic self-powered. Its administration fucked up, no strength in industry and farming, bank sector reduced by over 80%, renewable frauds by invested in no products of any Energy Breakeven, coming year energy importer (90%), mass immigration including EU and East nationalities, no national defends strategy of natives, monetary on hold by outsiders/spies, leadership got most trusted never analyzed big shot spies corporatives foreign currencies on Danes pay out to loan back or as insert own productivity/intelligence changed hands, being in huge difficulties talking did defend Denmark even Europe in all the West communities. Party the strength for the administrator of thé catastrophic achieved in national deficits, worse invested as strategy, take out productivity, hot air validation assets the over all a makeover top propaganda in reality senses long gone and point of any talks in balancing for Nation out of the question from my side. The discipline in only against me JENS PETER of SLES so disciplined it only is spy active. The zero tolerance expressed, violations, violence, robberies, time rub and money as weapon Act of Warlords, who never gave reply on: IDENTIFY!


JEWGATES OUTLOOK ERASED NO BASE UP

Jew-Gates on me JENS PETER not to be able to send mass mails year 1999 and forward even an Outlook Professional erased on remote, several justice murders and military disciplined only against JENS PETER status. So Agencies of the corporatives can you pay for damage? The time taken out of my businesses and life path in welfare can never be returned so how without War. My State remains!


BLONDS SEES SOCIAL INTELLIGENCE NO LOSS

Is the leader any Native by Act tittle irrelevant. Why no contra Espionage as public investigator and process. Here writes Danish Contra Espionage under own State Planet Earth mush "Jens" median hit Jew any homo Religions.... The old books nothing but novels never toke part to issue any modern science and for the time being why not biology, One Race, brains in what stated, intelligences not a color by looks, what predictable but they knew it a Doomsday a math what was invented as blank confession.


OPERATING FROM OFFICE A COST AGENTS

Playing against me seen not for free, not without cost and next industries to close down in from competition from my engineerings in Asia production of my invents never balanced in Stock Shares to be part of my party the paid feast. The cash party by union of West National Banks fully out of touch reality in product of its industry Real Value and in a few year well are you on the market at all. Now start you as contra bosses and evil seemed powers end of road at realization of the lost what is your basis finances vanish. Will your cash note, Credit Values ever be seen payment, what about you to accept as Legal Leadership. But how losers they are proven worthless in from your products not on the future markets by today's industry the West. Petty yourselves... Say goodbye you end the zero!


THE LEGAL STATES DRIVES PROHIBITED

Not ideas nor spiky by math predicted is what happens. And for year the faces do not identify on my call and demand according to international military lawsets on hostility. Types and personality out of reach any context the term reson and I as State sees no option but next world war to have worthless old industry blown and its leaders away the result demagogues acts of devastation managements of no room of Legal State Drives.


WE PAY EXPRESSED DON'T WORK. WARTIME

See earlier press releases in respond to cash prohibited to my businesses after 1972/1996. Denmark never defined a Contra Espionage so Denmark on clean sovereignty cannot be reached. Other fact is from a State concept built on enemy premises of a kind a people only to rub very idea skilled on industry tech high performance trust can never be achieved, never be reached, shall never happen. Do not acure so the invaders up through history and mass media full dominans feel confidence about. Of today after my State releases after year 1996 no matter cost of an attitude the enemy can only be a person circle of a cash print as seen last able to shop service, food and exile. This is principle dear reader you read I practice the Law. My word as State is the Law.


LOOSES METERED OTHER PARTY CURRENCY

Empires up history come and goes most fall. The corporative as No Nation but a Jew-Bix in responsibilities dried of in a currency not their own values metered but of an Religion Economy is non Legal can only fall as I plan it for years. The breed is polluted of historical manslaughters a genocidic of a continent where the front figures smiles innocent playing to the world as example how to run a business when Nation a People.


SUSTAINABLE LIFEHOOD UNDER THREAT

They even try as civilian to manipulate Nature People poorest out breeded by opinion of sustainable lifehood in banks operations. As high ego super of no legal power playing Global Police and by policy a learning give in direction other for own gain nations to head at in no responsibilities of consequences a line of breed simple minded speculators other fall and nature never restored as concept Stateruns outlaws predators life a value by all people, civilizations and entering from the Galaxy Space etc.


REALIZATION CRUSADERS AGAINST MASSES

Nature People and Nature Lovers of all kind placed and manipulated in setbacks for the imperialists on realization crusades over the planet and as its fall sum it is its industry on wrong basis in not sustainable in by fact the enemy has not reached Energy Breakeven for national household, why falls.


THE CRIMINAL NEVER TALKS THE EVIDENCES

The simple minded in serious capacity lacks of most common basis terms, definitions and full historic records from own reading/writing suited a emerging drift excluding other party records on truth basis. As future basic math never graduated or accepted and state run a blindfolded liar on route and goal line and any continuing. In basic criminal heads is: How to get red of Rule by Thé Law. Very self made irrational of no resone, moves all out of reality against substance for gains. Prophet name: Profit.


GOVERNMENT AS GETTY PIGS ON CASH HILL

A simple calculation in plusses and minuses of energy spend so my conclusion the result stands. Their choice non of my engineering invested metered my bank account at my disposal pure zero. As agency in global operation by infiltrated governments in people hired in administration the legislative work a job wiping out sovereign State national best industry performer's in drying them poor in capital. The product not present. Not available. And centuries talk all expect uncle from America by heir to show up but never.


ADMINISTRATIVE INFILTRATIONS GLOBAL

The public secret in how an agency operates in many levels as insiders to maneuver owners work of their hands to by insert capital score profit of the intelligence in product no matter cost to other non imperialist currency the meter of a national product in sum, GNP. Denmark as example the blond hetero sexual territory by public named and historical empire in fact the native Danes in blood and gene excluded foreign gene import are the richest nationality in food stock reserve per inhabitant. Further by holding the mountain rich regions Norway, Sweden, Farao Islands, Iceland and Greenland in minerals, metals and fresh water as treasures again world richest.


THE ANGLO COORDINATED RUBBERIES

By military manipulation in by entrance bases of USA little by little the land territories taken from Danes and becomes Dollar Economies of a sort where wealth potentials leaves. As nation we are pulled in strings from the outside in what allowed. When allowed and mass invested agents makes it finance catastrophic.s.


LEADERS JOB ONLY IN ENGLISH LEARNING

Danes are seen naive and stupid and the envy pulling masses a people up against each other in fights cash an obstacle, and agency knows greed and American and English study books as only learning giving pass to leaders job drives the orientation including media the Scandinavia Empires to a fall, and White Niggers to a win.


THE COLOR OF A QUEEN. GENERATION NEXT

As coo sum I can say even in Danish farming if milk and beef the battle starting 1970'ty of what color cuddle and in banking ending Farmersbank/Landmandsbanken to Danske (U.K.) Bank of Invest now signed in U.K. not a Danish basis capital even the gene pool of excellent protein structures exported as living pigs, cuddle, birds, horses, other animal protein and own slaughtered export gone and closed.


SPY SCHOOLINGS DANISH SWINGS ALL NEW

From 1972/1996 also year cassette tape language schooling and Form Writing and Form Language to direct Denmark infiltration made easy.


NOTHING FROM DENMARK AT MY DISPOSAL

State hold turned Militant Administrat a Northland Germany by Germans later covers multinational French later U.K. No Danish activity by Act for Legal Evidence in Global Economy manifested by example of my SLES metered my income measured in Denmark for Denmark at my disposal. The rule of Law set aside and passivity in private gains the State Holders arranged in status promotions of a German farmer family as royalty for a Nation manipulated not able to govern in by fact overrun foreign powers internal powernap geopolitics in glimmers fully exposed in where do the parties raise hands dreaming a winner position in mind of here an optimum reached in life performance and the road of nation overseen.


WHO CAN WEAR UNIFORM AND WHY

Public media all U.K. inspired giving readers the impression how life is, how reality shows and all loosing stamped evidences Top Secret Military for public never to know and public secret in any military administration dictatorships turning to big laughs of the leaders in serious problem to the Law. Purpose of Law and lawfulness more and more ignored and mastodons in media size reality big criminals. Military law out of uniform why most often civilian State carrier men M/K.


STATEMAN WHO. SPE GOT HOLD. SPIES OFF

No native ever Stateman leader but actors of the impossible because rule of law not a hard discipline but a play again very British scene.


AGENTS FOR AGENCIES BOOKKEEP LOSSES

By my SLES the aggression ends as rubbers loosing and agents by agencies to bookkept energy market lost and coming payment in value never by print of their credit paper of money print. How life goes opponents. Game and match to me State of JENS PETER under STATE PLANET EARTH.


MARKET SLES TO NATIVE ALL OF SCANDINAV

By True Native American (A map by name) the Indian control power in heat and electricity the native Indian control supply chains to industries, homes even military in sales in products of my JENS PETER ENGINEERINGS my SLES. In matter of time the invader own immigration starts in who by breed, family, organizations, representation can stay or excluded to leave. Military not needed as U.N. member the Native Indians (start as observer veto over Americans).


NATIVES TO MANIFEST BOARDERS SIGNED

I suggest as manifestation of Indians sovereignty boat placed at in ports posters on VISA Applications and grants unmaned. No VISAS given and no calls replied.


JENS PETER

Shrink of Thé Galaxy (Evaluated on board).


STATE PLANET EARTH

★ STATE PLANET EARTH ★ NATURE PEOPLE

Tel. SMS: +45 - 29887911 (C) SPE 1. FCSRS State

Red. Date: 20170129 14:31 CET. SPEREADY FOR HAAG PARTISANSANTI SLES; DK & USA STATE PLAYER OF FAKE RENEWABLES

Rec. DATE: 2018-0217- 0420 22:00 CET SPE


1:

SPY OR HANDYCAP, IDEOLOGY CRIME OF PAST INDUSTRY ANY WIN.

IS ABE ANY HOMELAND, THIS PLANET TO PLOT REALIZATION LIFE'S.

ABE AT STEERING WON'T QUIT VIOLATING, STANDS IN MY WAY.

ETERNAL TRIM OF SHIP LIBERALING LAW SETUP CRIME TO LEGAL.

GRABS ON STATE REGISTER PRO FOSSILS OF NO NEE+ THE LOST.


2:

MAFIOSO PROVEN IN NO LEGAL RESPONSES IN NO PUBLICITY SLES.

THE "COMU" SPIN OF NO WEST SLES A LABOR LOSERS END.

UNDERMINING STATE FOR NATION A LOST BY SLES TECH THE WIN.

FAILED INDUSTRY BOSSY WELL OFF ON NO PROGRESS NATION.

NATION NOT DEF. AN IND. TO HOLD ON TO FOR NATION TO LOSE.


3:

AGENCIES ACTS ANTI SLES GOT NO LEGAL MANDATE / ACCOUNT.

SPONSOR BRIBE, AGENT FOR STATE IN CASH, BENEFITS, CARRIER.

CONTRA ESPIONAGE, LISENSE HOLDER NEVER GIVE AWAY A WIN !

COMUNISTS GAMING ON DEAL WITH HEIR, BUT WHAT COMU LEFT?

ATTITUDE TO RICH IS WHEN RICH NO LONGER COMUNIST BY SLES.


4:

ANTI WEST SLES, AND HEIR/LISENSE HOLDERS GOT THE WEALTH.

THE SCRIPT BY JENS PETER ON SLES FOR SPE MAKES HEIR WINS.

LIGHT AND SLES WIND POWER BIGGER INCOME SLES FOR NATION.

TREASON PROVEN BY NO ORDER NOR FINANCES INCOME MY SLES.

TERMINATION NEE MINUS BY FOSSILS DO LOSE END BF. 50 YEARS.


5:

SLES THE FUTURE NEE PLUS A - 99% REDUCTION BURNING NEEDS.

THE LOSERS GAME HIDING IN SHADOWS IN GUILT COMPLEX SILENT.

EXTENDING TIME REALIZATION WHAT'S LOST COST MORE LOST.

REAL LIFE IS THE LAW ON HEIR RIGHT TO GOVERN MY WILL A HEIR.

NO WEST CHANCE FOR REVENCH WHAT IS LOST BY IGNORING ME.


6:

"CHICKEN" FIGHTS LOST INFLUENCE SLES IS THE WEST HAS LOST.

LOOSING SLES WAS LOOSING ENERGY MARKETS A VOLUME GNP.

LOOSING SLES IS LOOSING INDUSTRY JOBS THE LOOSING POWER.

SUVEREIGHNITY OF OWN GOVERNING LOST CASH VOLUME EXITS.

DOMINANS IN TECH RULES THE WORLDS IN WHO GOT INITIATIVE.


7:

LADIES INTEREST: WHO REPRESENT LAW LAWFULL, THEIR WINING.

THE WILL A WRITING FOR THE LEGAL A WINNING GEO POLITICAL.

THE LOSERS STANDING SMALL, THE WINNER TAKES IT ALL BY LAW.

WEST COMU'S WHEN SLES AN ZERO NO LAW BROKEN TO GAIN.

PROBLEM COMU WEST IS WHEN SLES VALUE HIGH TREASON FACT.


8:

THE MORE TIME GOES BYE, THE LESS TIME TO INVEST SLES WEST.

MONEY AS WEPON IS U.N. DEF., WARCRIME AS CLIMATE CHANGE.

WAR IS REFUGEES, DAMAGE, HABITAT DEATH, TO COMPENSATE.

JENS PETER REPRESENT PLANET EARTH AS STATE GLOBAL BODY.

SLES UNDER SPE AS HEIR, GOVERNED BY HEIRS AFTER MY SCRIPT.


9:

TO JOIN MY ENGINEERINGS SLES MY REGISTER STABILE AS GLOBE.

SLES: LISENSE PROVIDER UNDER JENS PETER TRUE RENEWABLE.

WINDTOPS ARE NET ENERGY EARNING IN SURPLUS, NEE+, POWER.

OPTICAL SOLAR PANELS ARE + 900 % EFFEKT OVER PV SOLAR.

JENS PETER KETTLES PRVIDES FUEL REDUCTION - 99% TO POWER.


10:

FAR AHEAD AS ENGINEER, SEEN HOSTILE TO PERSUE OLD TECH.

ANY INSANITY NEVER PROVEN, NEVER CASE FOR COURT OF LAW.

DK STATE SPENDS 20.000+ EURO/MONTH ON MY LIFE EXTENTIONS.

DK STATE HAS BY DOCTORS TO HAVE ME IN LIFE EXTEND PROG.

I NEVER ANY DIAGNOZED "INSANE", NO PREFIXES TO BRAINS ALIVE.


11:

LAW PRINCIPLE IS FIRST TO ENGINEER GOT PRODUCTION RIGHT.

THEFT OF MY ENGINEERINGS STOPS PATENT PENDINGS TIME.

PUBLICHING ENGINEERINGS IS NO LOST BUT EVIDENCE REALITY.

REALITY IS WHEN DRAFT, TEXTED, DRAWINGS UNIQUE EXPLAINED.

COPY TO PRC ON ITS MY LISENSE COMMON INTERESTS VALUE UP.


12:

ALL RIGHTS RESERVED MEANS NEED OF EXPLAINED RESTRICTED.

BY RESTRICTED ALL FURTHER WORK ON MY BASIS PROHIBITED.

FAIR IS EXPLAINED IN COURT OF LAW AS THE SMALL GOT RIGHTS.

OWNERSHIP TO HOLD PROPERTY IS WHAT PROVEN ENGINEERED.

EGINEERED IS AN REALLITY ON EVIDENCE AS PAPER, PICS, SOUND.


13:

NOT SUIT FOR THE CRIMINAL MINDS ANTI MY WORK, ME THE SANE.

STATE FOR NATION OR A PLANET IS NOT BY WEPON BUT THE LAW.

SIZE IS NO POWER IT'S WEAKNESS IN MANOUVRES UNDER LAW.

SIZE OF CRIME IS NO IMUNITY FOR THE LAW, BUT LAW IS STRENGH.

ADMINISTRATIVE IMPRISSONMENT IS NO LEGAL MAJORITY RULES.


14:

A BODY BY CASE WIN OVER ALL, ANY FOR VICTORY IN COMMON.

CASE IS TO HAVE SUBSTANCE, WHY CRIMINALS AVOID THE TRUTH.

THE PROPAGANDATE FALSE REALITY IS COVER FAKE BUSINESS'.

AWAITING WRITING OF CRIME IS FURTHER CRIME TO AVOID CRASH.

CALCULATING IS AN EVIDENCE AS ENERGI CONSUMED PRODUCT.


15:

OUT OF TIME, OUT OF REALITY, LOSER FOR NATION THE JUNTA/S.

THE TERRORIST NEVER SHOWED UP WITH ARMY A LEGAL REPLY.

OUTDATED GENERAL HEADS MONKEY ATTITUDES TOWARD LEGAL.

DIRECTORS EPOKE OLD SCHOOLED LOST TOUCH TIME AND REAL.

NEW LEARNING AND "BOOK-FOLKS" OUT OF LINE HEAD CRASHES.


16:

PROVOCATION IS BY LAW AN ACT REATION OF RESPONSIBILITIES.

RESPONSIBILITY IS BY LAW TO COMPENSATE GUILT AND DAMAGE.

CAPITALISM IS THE FITTEST PRODUCT MARKET OVER ALL WINNER.

FALSE MARKETING IS BY LAW LIE ABOUT PRODUCT MADE PUBLIC.

WAR IS SUPERPOWERS AGREED ONLY WON LEGAL BASIS ACTS.


17:

PROVOCE AN NATION TO COMPETE AGAINST OWN NATION A SPY.

WAR IN FINANCE, COMMUNICATION, FREE ORGANISATION WEPON.

LIE, CONSTRUCT, PROHIBITATIONS SOCIAL, THEFT A CONTRA SPY.

JUSTICE MURDER IS A COURT CASE WHERE EVIDENCES IGNORED.

TO SECURE OWNERSHIP AND RIGHTS LEGAL AND SPIES EXPOSED.


18:

LEGAL TO KILL, LAW SEEN A THREAT PERSONAL, SPY PROFESSION.

LAWS MADE BY OWNER SLES ON BASIS SPY VS. HIS OWN NATION.

STATUS IS A TIME OF REALIZATION THRUTH ON EVIDENCE THE KILL.

WAR AGAINST PUBLIC MASSES, REGIONS A PLANET A WAR-CRIME.

FELLOW CRIME ADM. A PROCESS CRIME BURNINGS SYSTEMIZED.


19:

OWNER OF SLES IS ME JENS PETER AND LISENCES FOR SALE, CALL.

(C) FOREVER, PATTERN PROTECTED 99 YEARS, PATENTS ON HOLD.

NATIONS CAN PRODUCE UNDER MY LISENCE MY SLES PRODUCTS.

SLES PRODUCTS ARE IN SIMPLE PUBLISHED, WRITE FOR DETAILS.

STRUCTURES ARE PRINCIPLE, VARIATS COMMON ENGINEERINGS.


20:

SLES IS IN SPE UNDER ME JENS PETER AS STATE HOLDER.

SPE, STATE PLANET EARTH DEFINED WWW.PROBIREN.EU.

STATE MY LEGAL BODY BY MY NEW TECH, INCOME AND ECOMINE.

STATE ECONOMY TO HAVE BODY SCALED MORE THAN NATIONS.

SPE LATER BY HEAIR IN ALL MY WILL READ PUBLIC A CONTINUES.


21:

SPE PRINCIP IF CLOSED THEN ALWAYS CRIME LATER TO RECOVER.

ECOMINE IS LIFE IS VALUED IN ACCOUNTING AND CRASH AVOIDED.

PLANET BIGGEST ASSET THE SYSTEM, LIFE & ENERGY IN BY CASH.

LEGAL BODY OF PLANET IS OWNED LEGAL BY WRITING INTO REAL.

TRANSFER OF STAR, PLANET SYSTEM ON BASIS SHARE FROM SPE.


22:

PLANET, SYSTEM NOT POSSIBLE FOR EXECUTION CONFISCATION.

STATE PLANET EARTH UNDER HOLDER JENS PETER FUNDED 1996.

FOR U.N. AS PARLIAMENT NO PREVENTIONS MADE NOR PROTEST.

NO LAGAL COURT OF LAW CASES AGAINST HOLDER NOR SPE YET.

STATE IS DEFINED AS LEGAL BODY BY LEGAL PROCESS IMORTAL.


23:

STATE PLANET EARTH IS BASIC: ENERGY, ECONOMY, FOOD SOLVED

STATE NOT NAT. BODY HOLDS VALUE, RIGHT, PURPOSE, VOLUME.

SPE IS IN LINE WHAT HUMAN KIND HAS SEEN UNSOLVED TO SOLVE.

STATE IMORTAL IS BY FACT WHEN LIMITATION RESSOURCE OVER.

SPE IS PLACED INTERNATIONAL NOT IN THE WEST BY HEIR COVER.


24:

RUBBED MAILS AND CALLS ETC., THE ENEMY TO INFORM OF SLES.

THE ENEMY OF STATE TO INFORM PUBLIC, MASSES NEE+ REACHED.

WARLORDS ANTI SLES SPE ON OWN HAND HEADING DO CRASH.

THE COIN MASHINE OF NO LIMIT SHOW USA & GB 1 YEAR 15% GONE.

CONSUME GROWTH TO CONTINUE DEMANDS NEE+, OR DO CRASH.


25:

THE WAR CRIMINALS INSANITIES BY NO UNDERSTANDING WORLDS.

WAR CRIMINALS INSANITIES IN UNKNOWN REALITIES ALL MY SLES.

SLES IS FOR SALE IN B-SHARES. A-SHARES IS HOLD BY JENS PETER.

SPE IS THE HOLDER OF STATE OF JENS PETER AND NEVER SOLD.

SANE IS TO HOLD ABSTRACT OF NEW LEANINGS INTACT OVER TIME.


26:

STRONG ILLUSIONS DRAWINGS MY PROPERTY MAKE THEIR RIGHT.

A SYSTEMACY IN ROW OF EVENTS AN EVIDENCE WHO SABOTAGES.

ELECTIONS MANIP NO ACTION CLIMATE CREDITS FOSSIL RESCUE.

THE MORE TIME THE LESS SLES WEST HANDS SPY PRC SERVED.

AGENTS WITHOUT MANDATE PERS. RESPONSIBLE WEST LOSSES.


27:

A FLIGHT LOGIC AND ABES NO DIG IT IN DEMANDS MORE STEERING.

AS FIGHTER PILOT JOB AMU TO BRING ABE DOWN MISSION WASTE.

AS CAPTAIN SPACESHIPS PLANET SIZE ENEMY COMMUNITY TILTS.

CAPITALISM STUPID LEFT SCEEN WON THE WEST PROVE WEALTH.

IGNORATION, PROVOCATION ME OWNER SPE, A PROVEN ANARKISM.


28:

TEL VOTINGS IN BOTH USA AND CHINA 80% + FOR CLIMATE SOLVED.

TECHNIQS SLES GAVE U.N. REASON TO TACKLE CLIMATE CHANGE.

SLES SOLVE CLIMATE CHANGE TRUE RENEWABLE NEE+ PRODUCT

BIG OIL FINISHED BF. 50 YEARS AND GAIN TIME TO PAYOFF INSTALL.

BIG OIL MANIP MARKED IN NO SLES MEDIA TALK WAR PROPAGANDA.


29:

INVEST STRATEGY ANTI SLES, SPE, JENS PETER A 50 Y. CAMPAIGN.

RESPOND TO HOTILE AGAINST NEW TECH SLES BIG OIL AT HAZARD.

SECURE ONES WEALTH BY PARTNER(S) LEGAL HERE BIG OIL LOST.

LOSERS DOWN, MY UNIONIFYED WINS CAPITAL PRODUCT MARKET.

CONSUMING PRODUCTS BY SLES TURN ENERGY PROVIDER A NEE+.


30:

JUSTICE: PROVOCATIVE ACT, THE REASON TO GO ELSEWHERE.

PROVOCATION, UNJUSTICE, FAKES IN THE ENERGY MARKET A RUN.

SPY ORGANIZE MIGRATION OF INTELLIGENCE ON CREDIT BASIS.

SLES IS FOR INVESTORS, BY NO INVESTMENT MARKET TURN HEIRS.

WEST OUT OF MARKET MAKES NATIONS ECONOMIES COLLAPSES.


31:

PLANET EMERMIES OBVIOUSLY CONSTRUCT ANTI JENS PETER'S.

SPIES MILITARY 99% LIE IN OFFICE, LEFT IS MANIPULATION REALITY.

SPY JUMPS TO RESQUE ITS CASE OF BAD INVESTED STORY FAKES.

SPY ORG EVENTS CREATING TO CONTINUE OIL BUSINESS A USUAL.

SPY CANNOT STAND LOOSING IN LOST ABLE TO COMPETE LEGAL.


32:

CAPITALISTIC FOR LEGAL PROFIT NO COST SLES BUT INVESTMENT.

SPY OF NO TOLLERANCE, ACCEPTANCE, RIGHT OWNERS JUSTICE.

SPY OF NO OBSERVATION CONSEQUENCES AS CASH PRINTERS.

CRIMINALITY VOTED VIA PARLIAMENTS IS NONE LEGAL JUSTICE.

GREEN US$ 200+ Bln. Y. DESTRIBUTION FAKE AND LIE ONLY NEE-


33:

WORLD WAR DEFINED GLOBAL SCALE EVENT CLIMATE CHANGE.

HANDICAP DEFINED OUT OF REACH AND REALITY UNRESPONDED.

PLANET ENERMIES OF STATE SPE REACTS VIOLATES & DAMAGES.

PLANET ENERMIES REACTS NO WILL PAYOUT COMPENSATIONS.

BIG OIL AND GAS AND COAL CONTINUES CHANGES PLANET MAPS.


34:

STATE PLANET EARTH DO AND WILL NOT COMPROMISE A PEACE.

STATE HOLDER JENS PETER DO NOT BARGIN TERROR REGIMES.

STATE PLANET EARTH REMAIN NO ALTERNATIVE TO REPLY: WAR.

SPE HAS BY DISPOSED REGULATED SLES PRODUCT FROM WHO.

VIOLATORS HAS GOT NO LEGAL RESPONSES BUT TERROR.


35:

STALKERS RUN FOR EXTRA BURNINGS SELFMADE STATE ENEMY.

NO NEED OF BURNINGS OF FOSSILS BECAUSE SLES PRESENT.

AGENTS LOBBYING AFTER FALL ONLY CRIMINALS MOST WANTED.

WARCRIME CONSTRUCTING INJURATING ENGINEERING INSANITY.

POSITION BY ACT THE HOMEGROUND SPY PROVEN KGB FOR ALL.


36:

MYSELF AS MY OWN LAWYER FOR COURT OF LAW AND STATE.

US$ REFUSED COMPENSATION PAYMENTS, ONLY HARD VALUE.

STALKERS A LOBBY FOSSIL BASIS A BUSINESS WARCRIME.

LESS EDUCATED NOT TAKEN AS EXCUSE FAILED ANTI SLES SPE.

LESS SKILLED AS PROVOS MY INTELLECTS; RAT OUT THE HOLE.


37:

JENS PETER KETTLES REDUCE BURN BY OVER 99% TO POWER.

MARINE SHIPS BY OPTICAL SOLAR TO KETTLE SELF-POWERED.

OPTICAL SOLAR IS SOLAR CELLS GATHERING 99% OF INCOME.

ENERGY NEAR FUTURE FOSSILS OUT AND BIOFUELS THE BURN.

AIRCRAFTS CAN FLY OPTICAL SOLAR ELECTRICAL POWERED.


38:

END OF FUELING FOREVER MORE AND JOURNEY ETERNAL.

PLANET EARTH IS NOT IN LACK RAW MATERIAL OSP FOR SLES.

WINDTOPS BRAKING NEWS IN NEE+ PRODUCT WIND POWER.

BY NET ENERGY EARNINGS IN SURPLUS CIVILISATIONS LAST.

JENS PETER ENGINEER. WATER & ENEGY SAVING RECORDS.


39:

WINDTOPS COMBINED JENS PETER KETTLE MWh OUTPUT x 99.

THE RIG M2 AREA LOWERED TO HAVE SELF-POWERED SHIPS.

FOR ALL TRANSPORT M2 OSP TO KETTLE ENDS FUEL BY - 99%.

OSP AND WINDTOPS WORKS ALL KNOWN WEATHER EARTH.

OPTICAL PANELS LIGHT INCOME IS NO MATTER OUTDOOR TEMP.


40:

PROVEN WAR-CRIMES: NO CASH TO MY SLES FROM THE WEST.

MANIFESTO NO PUBLICITY MEDIA CLIMATE CHANGE TO DO LIST.

LEGAL ARMY CAN NOT BE RAISED, RECRUTED WAR CRIMINALS.

SABOTAGES OF MY SLES NO PRODUCTIONS UP FOR 50+ YEARS.

SPE IS MY HEAIR RUN BY PRC MAINLAND DEMOCRACY ALL SLES.


41:

SELLER NEVER DECLARATED LABEL FOSSIL CLIMATE CHANGE.

CORPORATES BY STATE LAW PROFESSIONAL RESPONSIBLE.

BY PROFESSIONAL RESPONSIBLE ENSURED, BUT NATIONS NOT.

THE GREENHOUSE IS MOLECULAR AS GARDEN HOUSE IN GLAS.

GASSES KNOW FOR DECADES WARMS A PLANET BY PHYCHICS.


42:

FALSE MARKETING AS GOING GREEN IS THE PRODUCTS A LIE.

FRAUD IS BETRAIL MAKE A BILL NOT ABLE / WILLING TO PAY OFF.

COMMON LAW BASIC IS VIOLATER PAYS FULL COMPENSATIONS.

KNOW OF DAMAGE: CLIMATE CHANGE ON PURPOSE THEN PLOT.

PLOT IS GAINING FROM DAMAGE FOR FUTHER AND MORE CRIME.


43:

CHANGES MAPS IS A DAMAGE VS. MASSES, NATURE AND PLANET.

EGOISM IS ONE SELVES IN FOCUS AND NOT THE WHOLE PICTURE.

ILLUSION: FALSE REALITY SENSE OR OBSERVATION SELF-BETRAY.

FRAUD IS TELLING LIE BETTER (UN-)KNOWING OF DAMAGES.

RESPONSIBILITY IS NOT MATTER SCHOOLED BUT ACT A VIOLATION.


44:

A SENTENCE IN COURT OF LAW A VERDICT GUILTY OF ACT PROVEN.

CHANGE AND REASON IN CLIMATE IN CHANGE PROVEN SO GUILT.

A CONFESSION NOT NEEDED JUDGING REALITY ON TRUTH ESENS.

A VERDICT CAN BE PAPER PLUS FILE PLUS JAILING AT WAR DEATH.

BRAINS PERSCRIPED IN WORDS SO AS I AM SANE SCALED IQ HELP.


45:

DEFERENT WORLD DEFINED TERM WORDS UNDERSTOOD OR NOT.

STALKS NOT DEFINED CONTACT, INFOS BUT TO CRIMINALS ASULTS.

I, JENS PETER HAS GOT NO DEBTS, NO CRIMINAL RECORDS, NONE.

SPINNING IS A PROFESSION IN LIE ABOUT AN ENERMY EVEN LAW.

PROVEN TO BRAKE DOWN THE WEST AN BIG OIL & KGB GOALING.


46:

UNDERSTANDING IS RESULT IN COMMON QUESTION TO BE LEGAL.

CRIME DEFINED WRONG DOING, BY BRAINS RATIONEL UNLAWFUL.

LOGICS SCHOOLING VITAL SPE THEN COMMUNICATION FUNCTION.

WHY LAW AND LOGIC TO HAVE SHORTEST WAY TO LEGAL GOALS.

SET OF GOALS AS WIN PATH IS TO FIND TRUST LAW IN LIFE/ WORK.


47:

STATE AGENT SELLER POLITICAL/CORP. INTEREST TO CONSTRUCT.

STATES GOT RESSOURCE ECONOMY GOING BOUND CREDITS LOSS.

CREDITS IS A DEBT, WHEN NEW SCIENCE ARRIVED LOST ITS VALUE.

TO BALLANCE LOST CREDITS (NOT CRIME) NEW INVENTS THE PLUS.

ENERGY IN LIGHT/WIND MORE VALUE THAN FOSSILS FOR NATION.


48:

A TREASON IS WEIGHTED WHAT MOST VALUE SLES/SPE WON COP21.

LOWEST VALUE THE LOSER FORCES A DEVELOPE REVERSE REAL.

PEOPLE RIGHTS U.N. IS ASSES FOOD, WATER, ENERGY NO TOXIC.

FOSSILS A TOXIC ALSO WHEN AND WHERE BURNED UNNEEDED.

NATION BY PEOPLE WIN BY SLES PRODUCTS BALLANCE IN MY VALUE.


49:

I OWNER SLES RESPOND NO FINANCES MADE RESTRICTS TO HEIR.

NOTHING FOR USA, GB AND JEWS MEANS MARKET FOR HEIR(S).

MARKET PROFILE HEIR(S) RUN ENERGY AND TRANSPORT GLOBAL.

MECANISM BY COMPETITION IN ENERGY COST HEIR(S) DID WIN.

GO ELECTRIC WINS IN COST OVER DISTANCE CONSUMERS CHOISE.


50:

LEGAL FOR COURT OF LAW IS FACT CRIMINALS MADE STATE LOSE.

LOSERS NOT NATION BUT STATE AND CORPORATES RESPONSIBLE.

AS GUILTY STATE LOST FOR NATION IN WAR-CRIME PAYMENT.

WHEN NO PAYMENT COMPENSATION CONFISCATION CORPORATES.

WHEN OWNERS NO PAYMENT CONFISCATION WEALTH, NOT DEBTS.


51:

MARKET MECHANISM IN INVESTMENT "BLACK PER" TO UNKNOWING.

ENERGI ROOT PART OF EVERY PRODUCT AND SERVICE WHO LOSE.

HOLDING SLES PRODUCT ENERGY COST SAVER WINNER OVER TIME.

TRASH CAN CORPORATES INVESTOR BAD AND LOST TO OWNER PAYS.

COMMON BUSINESS WAR FOR FOSSIL MARKET SHARE A LUST KILL.


52:

ADM. OF CASH FOR NATION / KLIENT A TRUSTED ON BEST INVESTED.

MANAGE A BUSINESS A OWNERS A TRUSTED FUTURE SAFE HEAVEN.

PRINCIPLE ON NOT INVEST FUTURE RESCUE CORP. BETRAIL CRIME.

STATE / CORP. OVER ALL GOAL STAY A LIVE NO SELF-DESTRUCTION.

MIL. LOSER COMUNISM: FORCE MARKET INSTABILE TO BLOW A JOB.


53:

DYING BRAIN OR PSYCHIATRICAL DEFINED HANDICAP HOSTILE LIFE.

OLD SCHOOL, OTHER LEANING A TIME AGING OUT OF TOUCH REAL.

AGING CAN START AT CHILDHOOD CHERRY PICKING ACCEPTABLE.

MANY HAS LEFT A SCHOOL WHERE TODAY'S GRAMA SCHOOL WINS.

REALITY ALL BLANK A PSYKOSIS RESPOND IF ANY RESPOND AT ALL. 


54:

SPOILED A DREAM ROW IN MIND GOAL BY WISH-THINKING AT FAKE.

JENS PETER FROM THE BEGINING STATED ENERMY GETS NO SLES.

THÉ WIN MECHANISM TRUE PROGRESS TECHNOLOGY NOT LOSER.

LOSERS NOT HOLDER OF MY SLES SO JENS PETER IN POWER SLES.

OWNERSHIP PRODUCTION AND RIGHTS A LEADER CONTROLS ACTS.


55:

MEDIA TRAINING GROWING UP A SPEAKER READS FOR HANDICAPS.

PUSSY PLANER A GROWING UP EVENT HAPPENS GIVE-OUT MEDIA.

BRAINS DO READ, LISTEN, RECORD, ANALYSE, FORMULATE ITS LIFE.

MEDIAS NOT LIFE ITSELF BUT TO ARRANGE LIFETIME CONSUMING.

MEDIA AS PASSIVITIES PLANER/TELE OPTIMUM OTHERS HAPPENS.


56:

DUMPIRE AN EMPIRE ECCHO OF A PAST PLAYING SUPERIOR SAKE.

PIRE WISH-THINKING THE GOALS IN REACH OWNER NOT PRESENT.

NEW HAS ARRIVED AND OWNERS TO LAY FLAT FOR RULER SPINS?

WEALTH IS AN FISCAL ACCOUNTING ACTS NOT ANY CREDIT PRINT.

ASSETS LISTED BOOKKEPT IN MY WEALTH A POWER FOR CHANGE.


57:

WARLORDS CRIMES ON LANE TO EXSTINCT TIME OF LAWFULNESS.

PANICS WRITINGS: HISTORY THEIR RECORD CAUGHT BY REAL TIME.

STATE CRIMINALS GANG SIZE AND HEIRACHY POSITIONS IMUNITY.

DID STATE FOR NATION GO TO WAR IN CLIMATE / MAPS CHANGES.

DICTATOR MANAGEMENT METHODS PATTERN HOW HE BOOKKEEP.


58:

"FIGURE CREATURE" LEGAL PROBLEM RECORD BY VOTING ALIEN.

ECONOMY IS ACTION BY MONEY MOVES IN HOW BUSINESS DONE.

RECORD THE BOOKKEPT EVIDENCES ACTION IN PROFIT CRIMES.

"DEMOCRACY" MONEY RULES LEADS DEVERSTATION CRIME ACTS.

DEVERSTATION: CRIME ALL PLANET, AN IN PRIVATE RESPONSIBLE.


59:

UNIFORM & STATE UNDER U.N. LAWSETS DEFINED LEGAL DOING.

NEVER PLAY BY THÉ RULE WHERE GANG LOSE SO AVOIDS LEGAL.

DEVELOPING INTERNATIONAL PUT ASIDE LAW, MAPS AND STATE'S.

LEGAL PROBLEM HAPPENS WHEN NOT DOC. IN SEVERAL STUDIES.

ORG. JOB-TERRITORY NAMED RESPONSIBLE TO PLAY AWAY GUILT.


60:

WACHO MENTAL UNDERDOG IN BORROWED FEATHER MATADORS.

IMPOSTERES RUN BUILD ON LIE ON LIE A PICKING MY BUSINESSES.

ON CONFRONTATION TRUTH RABIAT RADICALE AVOIDING REALITY.

PLAGIAT BUILDER VIOLENT TO SUCCESS IN SURPRESSOR REALITY.

UNNEEDED ASOCIAL DRESS UP FACEDE SUCCESS BUT LOST FOOL.


61:

I, JENS PETER AWAITS ACTING INVESTORS IN MULTI MIO. ACCOUNT.

BY ME JENS PETER NOT SIGNING CREDITS NO LOST POWER SLES.

INFO. BANKS STD. CONTRACTS CAN BE REDRAWN TO LOSE SLES.

BANK / PENSION FUNDS LOADED OLD INDUSTRY NOT MIXING REAL.

NO INVEST IN NEE+; WEST LOST WEST INDUSTRY BY GANGSTERS.


62:

NO BUSINESS PROFESSIONAL CONTACTS FOR 50 YEARS TO SLES.

THE TAKE DOWN OF PUBLIC COMMUNICATION LINES WAR ACTS.

WARLORDS IN THEIR GAMING IDENTITY THEFTS RUBS WEST TIME.

CONSEQUENCE FROM JENS PETER SPE ENERMY NOT COVERED.

MATH IS CURVES FOR HAPPENS PREDICTABLE AND EVIDENCES.


63:

HOSTILITIES, HERASMENTS, PROVOS SABOTAGING MY BUSINESS.

TERROR ACTORS ENTERUPTING RUBBING TIME DEVELOPEMENT.

LOOSERS PATH THE LANE OUT OF BUSINESS IN TIME FOR SURE.

I DO NOT SPEND TIME FREE LECTURING SIMPLE LEARNING READ!

THE CYCLUS DEFEATED OF AN ASKING, SPY VIOLATE MY PRIVACY.


64:

SELF-SHOT THE "COMU" ON LEGAL THEIR PROBLEM BABY-BRAINS.

KINDERGARTEN PARAGRAFS NO-WAY SLES A SERIOUS BUSINESS'.

REVALUATINGS, REFRASINGS, REDRAWMENTS OUT OF QUESTION.

ADULT-BRAIN MEAN MANNERS ACT A KIND KNOWING OUTCOME(S).

WARLORD IN CASH PROBLEM READ CREDIT RISE SALE LOOSINGS.

 

65:

GENERATIONS LOST IN USA/BRITISH CONSUMER ECONOMY FAITH.

RUNING OUT OF RESSOURCES AN 1960'TIES LEARNING IN CHINA.

ALL CAN BE BOUGHT, SHOPPED TO THROUGH AWAY LOST STATE.

PRODUCT OF HUMANS NO ASSET A DEVERSTATION HUMAN KIND.

PROCESS NATURE TO A SLAUGHTER AN DEMAGONIC ACTS KILLS.


66:

"COMU" THE WEST EXPRESSION OWN COMMUNISTS WRONG DO.

OWNERS PROCESS MONEY TO WEALTH A RIGHT TO LEGAL BODY.

THE COMMONS-CASH-REGISTER NOT RULER BODYS BUSINESSES.

ENGINEERING RIGHT INVENT + PRODUCT PROCESS JOBS TO TAX.

STATE ADM. TOOL IS NOT DEFINED AN BUSINESS COMPETENCE'S.


67:

INVEST AT NO COST NATION IN SLES BY ORDERS BF. PRODUCTION.

SAVE ON PRODUCT: HIGHER PROFITS TO TAX NONE SUBSIDIZED.

SLES TRUE RENEWABLE TO SUSTAINABLE STATE PRODUCT LAST.

CAPITALISM IS NO LIE IN SLES A LEGAL PROFIT NATIONAL INCOME.

SLES DON'T COMPETE CRIMES IN RENEWABLE ENERGY FRAUDS.


68:

SPE SLES HEIR GOT NO ROOM CRIME IMPLICIT ABSTRACT LACKS.

FISCAL CONFLICT ENERMY CREDIT WORTHLESS THEIR PROBLEM.

INSINUATIONS ON JENS PETER MAD-CASE A CONFESSION WAR.

DERANGED LOSERS MENTALITIES OF HOOLIGANISM STATE WAR.

MENTAL WEAKNESS THE LOSERS COMMUNICATIVE FILM-BRAKE.


69:

PROPAGANDAS PROVEN IN PUBLIC MEDIAS TO RUIN MY RENOME.

WARCRIMES BY MONEY AND THEFTS AS WEPON TO UNDERMINE.

IN COLLECTIVE FREEPASS OF EACH OTHER CRIMES PARTY GANG.

SLES RELEASED IN PART TO GIVE EVIDENCES AFTER NS THEFTS.

SLES ONLY LEGAL NEE+ PRODUCTS WINDTOP, SOLAR & KETTLES.


70:

MODERN TIME KGB-PARTISAN ACTIVITIES UNDER COP21 DECIDED.

CONSEQUENCE NO ORDERS NOR FINANSES, WEST COM. FALLS.

COMPETION BY WINNER, AND LOSERS CANNOT COPE EDUCATED.

CRIME DEFINED DON'T STICK TO THÉ LAWSETS, FRAMES ON BILL.

PRC GOT FREE NATIONAL ALL LISENCE OF SLES OF NO EXPORTS.


71:

WORRIORS GONE TO SLEEP WHEN CLEVER, AWAKEN CONTRONT.

OVER INVESTED FOSSILS NEVER RETURNES CASH SO BANKRUPT.

FACT IS NOT FOSSIL FOR LONG AS WORLD CONSUMPTION RISE.

TIMESCALE ENDS BURNS ETERNAL, SO FOSSILS OVER AND DONE .

ENERGY DO LAST REDUCTION BURN FOR HEAT & POWER BY -99%.


72:

FOSSIL AND FAKE RENEWABLE GANGS OBSERVANS "NATIONAL".

TITLE OR CASH SIZE RULES THE LAW ABOVE OBSERVATION LOSS.

WISH ACTING ON INSTANT EXCUSES LIES SAVIOR MOMENT A WIN.

TIME LINE OF SUCCESS "TEMPO-RALLY" AVOID FACT ON REALITY.

PUSHES PASSED FINISH LINE FUTHER FOR CRIME NEVER ENDS.


73:

YOUNGTER BRAIN FRAME INSTITUTIONS AND LISENCES IGNORED.

NUMBERS ARE ONLY ONE COLOR BASIS CREDIT STAND A FRAUD.

FACADE CLEVER AND LOADED CASH BUT CREDIT MESS FAILURE.

MIRRORS A DADS COMPLEX A MINOR FINDS DAD "UNI-FORMED".

U.N. RULER INTERNATIONAL "FISCAL ACCOUNTING" FOR NATION.


74:

RATIONEL TERRORISTS CALCULATINGS HIS OPTIMUM LOW LOSS.

SLES BY JP. OWN ADM. MY WEALTH SECURED BY OFF THE WEST.

TERRORIST EXPECTS LATER DEAL TO COVER ENERGY DEMANDS.

WAR ADMINISTRATORS JOB DONE SUVEREIGHN WEST LOSSES.

LEGAL POSITION NOT SIGN OR CARD BUT WHAT GOAL: THE KGBS.


75:

MORAN, LACK OF MORAL AND ETHICS FOR THE LAW PRINCIPLE.

AS CRIMINALS PROVEN STATE CRIMES FAKE RENEWABLES FAG.

UNDERMINING OWN NATION ON LIES NAT. FISCAL BOOKKEEPING.

NATURALY JENS PETER PLANING LEAVING ALL WEST FOR GOOD.

SLES PLACED EXPLICIT THE WEST SHOW AS IMPORT TO WESTLY.


76:

RESPONSIBLE TO COMPENSATE CLIMATE CHANGES DO DAMAGE.

WON'T TOLLERATE COMMUNICATIONS CONTRA-PART FOR LAW.

DENIAL REALITY AN CORRUPTED BRAIN OF A LOBBY'S INSANITIES.

INSANITY IS WHERE SOLVING OWN ECONOMY LOST IN TO HATES.

ENVY BASIS THE SOLVING INSANE IS LOSER FRAMING OWN BRAIN.


77:

ENERGY SOLVED AND SO IS ECONOMY BY MY ECOMINE STATE.

TO AMERICAN SPIES THE "CONSUME TO WASTE" FALLS LOSER.

GROWTH IN ENERGY, FOOD AND MATERIALS STOP DEVASTATION.

BY PLANET NEW ASSETS LEGAL STATES GETS VALUE SUSTAINS.

ECOMINE AN ECONOMY WHERE CRASHES NEVER HAPPENS.


78:

THE SCHOOL OF YESTERDAY'S EPOKE SAT, HISTORY OF LOSTS.

PETTY ON STORY WORK YOU WAY UP WHEN CASH LOW BRAINS.

CASH TOOL IN NO LIMIT IN PRINCIPLE FROM SLES VALUE EXSIST.

NATIONAL ECONOMY SIZE EDUCATED IN LACK RUN BANK PRINT.

CASH PRINT IS CREDIT PAPER FROM BANK ON "GROSS" VALUE.


79:

INVENTOR IS ENGINEER A PRODUCT RECORDED TOLD, DRAWN.

RIGHTS IS BY LAW TO HOLD PRODUCTION IN HAND FOR LISENS'.

BY MOVE, COPYING SLES TO HEIR PROPERTY TO SAME INTEREST.

BY COPYING SLES FOR PRC NATIONAL, COPIES OF VALUE EXIST.

TO FOLLOW THE LAW IS POWER IN ITSELF, NOTHING PERSONAL.


80:

MY SLES BY MYSELF POWERED OUT AWAY FROM WEST AS ZERO.

CONSEQUENCE IS THE REACTION TO PROVOCATIONS VIOLATING.

EXPECTED FUTURE POWER IN WEALTH THE BUILDUP IS POWERS.

FROM CONSEQUENCE AND FORSEEING EVIDENCE FOR VERDICTS.

FROM VERDICT AND SENTENCES CHANGE OF OUTCOME HAPPEN.


81:

NO RESPONDS LEGAL TO SLES IN ORDERS / FINANCE A CRIME.

LOOSING FOR THE WEST FROM PROVOCATIVE ACTS A CRIME.

HANDLING STATE AFFAIRS PROVEN CORPORATE LOBBY CRIMES.

STATE NOT DEFINED ANY CORP. FUNDAT SUCH JUNTA CRIMES.

SLES IS OWNED BY STATE PLANET EARTH BY JENS PETER, SPE.


82:

ENERGY PRODUCING PRODUCT NEE MINUS A FAKE RENEWABLE.

ENERGY CALCULATED IS FROM START MINING, PRODUCING ETC.

WHERE ENERGY OVERSPEND MINUS RESULT AND BRAKEDOWN.

USE MORE ENERGY IN TAKE-OUT THAN PRODUCED DEVASTATION.

SLES BY ENERGY PRODUCT NEE SURPLUS LASTS A CIVILISATION.


83:

PARTY JUNKIES MAKING DEALS IN REALISATION RUSHES TO STOP.

PROCESS HOLDING NATION PREDICTABLES TO DIRECT WINNERS.

PROCESS REALISATION BRAKEDOWN IN RESSOURCES THE DEATH.

NATIONAL PEOPLE TO PEOPLE RUNS WHO GOT WINNER POSITION.

RULES ARE PLAYED AFTER, EVENTS LISTED COMMON OUTCOME.


84:

COMPETITION IS REAL LIFE MARKET SHARE BY PRICE BY TRADE.

POWER IS ENERGY BY NORMS CHEAPEST AND CLEANEST WINS.

BY ALL AND ANY PRODUCTION ENERGY FAR THE HIGHEST COST.

LACKS IN ENERGY THE ECONOMY STOPS FOREIGHN TAKES OVER.

BY HOLDING NEE+ NATION CONT., OWN INDUSTRY WINS ON PRICE.


85:

HAPPY PIG THE ALL MIGHTY FOSSIL GANGSTERS A COMMUNIST.

I, JENS PETER, A NOBODY NOTHING TO SAY HAS ADM. THE WIN.

THE LAWSETS ARE THE RULES AND THE GAME FOOL LOSERS.

LOSERS ALL TO SAY ON DOING BEST AND RIGHT TO JUNTAS.

IN GOAL COMMUNIST IN NEVER SUCCEED FROM LACKS INVEST.


86:

STATUS IS PERMANENT TERRORISTS CAN NEVER HOLD SLES.

STATE PLANET EARTH IS ONLY MEMBERS ARE LEGAL NATIONS.

FOR TERRORIST LAGAL BOBY LEGAL STATE IS "NONSENSE".

TO MAFIA PLAYING BY THE LAWSETS MADE PUBLIC IS LOSE.

LAW IS MADE TO HOLD LEGAL FOR THE LAW A LIFE AT PEACE.


87:

U.N. CASE IN PROGRESS FISCAL ACCOUNTING FRAUDS A DEFICIT.

BIG OIL 37 CORPORATES GOT LAWSUITS ITS GREENHOUSE BUILD.

PROPEL WINDPOWER A PROVEN FRAUD TO RETURN PROFITS.

PROPEL WINDPOWER SUBSIDIZED BY FRAUD NONE RENEWABLE.

LAWS ENERGY SAVING A FRAUD NO REDUKTION CO2 Y. 1990-2030.


88:

CAN THE ENEMY READ AT ALL? TO BE ELIMINATED FIRST THING.

BUSINESS IS BUSINESS AS LIFE GOES ON AND LOSERS LOST GOAL.

TRASH CORPORATES IN FACT BY CANNOT COMPETE ON ENERGY.

ENERGY IS AN COST AND FACTOR SURVIVAL OF ANY INDUSTRY.

THE WEST GOT OF HEADING IN ENVY JENS PETER GOT HOLD SLES.


89:

LOSERS VANISH IN BUSINESSES AND EVEN NATION SO GOOD-BYE.

AS MY OWN BUSINESS OPERATOR I SEE NO SORROW LOSERS EXIT.

THE WINNER TAKES IT ALL AND LOSERS STANDING SMALL AS LIFE.

SOCIAL RESPONSIBLE A PHILANTROPHS OBVIOUS EXECUTION LAW.

GOING BANKRUPT IS BUSINESS AS USUAL SO LOADED GONE TILTED.


90:

INVESTOR NO CREDITS! "GREEN" ACTOR FALL IN HIS OWN CRIME.

MARKETS MANAGED STORY IN LIE AFTER LIE TO GO "CO2-GREEN".

UNDERMINING MY ENGINEERING FACTUALITIES FURTHER FRAUDS.

INVESTOR SLES DON'T COVER UP OR SEEK CRIME B2B AFFILIATES.

THÉ SLES ENGINEERINGS UNIQUE SAFE ENERGY NEE+ PRODUCTS.


91:

KETTLES - 99 % REDUCTION BURNINGS GIVE LIFE NEW PRODUCTS.

BY JENS PETER WINDTOPS BEARINGS REDUCTION - 99 % STEEL.

TECHNICAL STEEL PER TON 8440 MW BUT IN MELTPOT 14000+ MW.

REDUCE CONSUMPTION EMISSIONS FALLS SIMULAR WORST GONE.

SLES ENERGY REDUCTION CO2 BY METALS BUT ENERGY GROWTH.


92:

TERROR BALLANCE FACT, W-FINANCE LOSE SLES ECONOMY WARS.

RELIGION OF MONEY DEMOCRACY BOOK ACCUMULATION INTEREST.

TO HOLD POWER THE VOTE OF OUTDATED RUNS AGENCY OUTPUT.

GRIP IN YOUTH OF NO HUMAN VALUE "RENT" SOLDIER COMMERCE.

BIG OIL IS GIVING THE FINGER TO THE WORLD ON BILL WARDAMAGE.


94:

SPY SICK OF ENVY BY SPE STATE REPLACE TRADITIONAL OUTRUN.

FROM THINKING NEW WAYS INTELLIGENCE PROVEN REAL KNOWN.

SPY'S PROBLEM OLD TO RESTAIN TO HOLD CREDABILITY INTACT.

PROGRESS IS ON HOLD FROM BLOCKED FOLKS AGAINST CHANGE.

CHANGE IS TO MOVE FORWARD AND SABOTAGE THE CRIME OLDS.


95:

VICTIM OF OWN LIFE GOVERNANCE IN VIEWS FROM ILLUSSION TV.

DEPENDANCY A READER AS TOLD THE STORY FAKE-EXPERT-NEWS.

WATCHING ILLUSSION PRODUCTIONS UNEDUCATED LEADS FALSE.

MANDAT IS TO HAVE INFORMED VOTERS VOTE ELSE A MANIPOLY.

DEMOCRACY DEDICATED WORK FOR NATION PREDICTED FUTURE.


96:

KNOWN YESTERDAY MAKE A KNOW TOMORROW ON KILL ARGUE'S.

NATIONS KNOWN FOR INTELLIGENCE FIRST CHANGED AFTER 1996.

DEVASTATION IS STATE CRIME UNDER U.N. LAWS. HOW USA LEGAL.

FCSRS STATE: FUTURE CAPITALISTIC SOCIAL RESPONSIBLE STATE.

WHERE CAPITALISM IN FUNCTION CRIMINAL, STUPID, DANGER OUT.


97:

WESTERN COMMUNITY LEAD NATO GOT CHANCE SLES BUT DENIAL.

BY INVESTING I.E. BUYING LISENCES FROM SLES WEST GOT PART.

THE LISENCE INCOME IS FOR FINANCIAL INSTITUTION MORE SLES.

BY NOT INVESTING MY SLES UNDER JENS PETER PRC KEEPS ALL.

LEGAL FACT IS THE WEST ONGOING INVOLVED ITS HIGH TREASON.


98:

SLE(I)S SUNLIGHT LASER ENERGY (INTERNATIONAL) SYSTEMS; SPE.

SLES, SPE, THE "COMU'S" PROBLEM PROPERTY BY LAW LECTURES.

ROYAL COMMUNISME COMMON IN EASTERN EUROPE BY THE USSR.

BANK-"DEBTING" SCIENCE VALUE NATION TO JUNTA CRIME SCORE.

NS. COMU/ROYALIST COMMONS REMOVAL PRIVATE THEM IMPEROR.


99:

THE RAIDS ANTI JENS PETERS PROPERTIES UNREALISTIC IN GOAL.

FROM ENEMY NEVER HOLDS, HANDLE, FINANCE ETC. SLES LOST.

MY DEFINITION. PUBLIC NONE RELATION WARLORDS NOR "COM.U".

CONTACT PERSON TO PERSON ONLY GIVE REASON MY INVESTOR.

RATIONAL IN GOAL ANTI SLES A WARCRIME PROVEN A PARTISAN.


100:

ECONOMY WHAT LAST DON'T NEED 3 TIMES EARTH FOR GROWTH.

ECONOMY HAS TO BE REDEFINED IN WHAT'S LEGAL NEE+ VALUES.

AWAY FROM MATERIAL NEE- AS LEADING TO IMMATERIAL AS GOAL.

IMMATERIAL LIKE LEARNING TO HUMANS A PROGRAM SUSTANABLE.

NEE- GROWTH AS SOLVER THE MATERIAL WAY LEAD TO MORE CO2


101:

NATIONS NOT IN ADDICTION ANY NEED FOSSILS ANY SPE FUTURE.

BY JENS PETER KETTLES IN SERIAL OF 3 OVER 70+ MWh REACHED.

MWh A 1.000 KWh PRODUCTION COST BY SLES UNDER EURO 1.000,-

CORPORATE JUNTA BY WARLORDS FORCE FOSSILS CONTINUINGS.

NATION COST COMPETE LOSSES ACCOUNTABLE TO FORCLOSURE.


102:

COMPEDITOR NO! YOU DO NOT GOT ANY SLES ENGINEERING AT ALL.

SLES IS ENGINEERING OF ME JENS PETER FOR SPE AND LAST SPE.

RULE OF LAW IN OWN WRITING IS LOOSER PERMANENT LOST SLES.

CONSTRUCTION EVIDENCE IS NO EVIDENCE, BUT CRIMES LOADED.

FORCING FOSSIL BUSINESS TO CONTINUE IS FURTHER WARCRIME.


103:

Judging who holds Planet is Lagal Body of what, ballance and values in.

Body State Planet Earth holds SLES, People and Nature wins are for all.

Folks who cannot pay its debts proven damages as warlords bankrupt.

A debt prison of Nations addicted an illusion Big Oil & Gas a fraud "hip".

As Head on State SPE, I JENS PETER ballance National cost no crimes.


104:

Fueling brought to an end by my SLES before running out of ressources.

Big Oil by no investment mix of my SLES strategy the collaps fossils near.

The invested in Big Oil never pays back, so Big Oil insolvent a forclosure.

By not accepting my businesses and State Big Oil got respond excluded.

Diplomacy and politically in place from COP21 U.N. True Renewable hits.


105:

National/Corporate Law protection and winning for instance over opinion.

SLES offered invest mix for instance's the private made crime refucing me.

Mandate Fraud: In position do Lawfull but undermines instance as traitor.

The Real Value in SLES offered over € 2.000.000 Millions Stocks Value.

Strategist's lost Energy Future given competition price, pure and growth.


106:

Fact is old energy concept of burns competed away for more profit NEE+

The "Have a Credit" of a USD for Big Oil to invest falls on burns no need.

End of a life time energy of polutions and heavy stops by no load of fuels.

Growth in enconomy by burns a failure in creative bookkept no damage.

World economy is debts tops in real value not solved but future take-out.


107:

Legal Responce's are made on equality principle so Juntas lost all SLES.

Regimentaire serial life liars sucking lime light and ordiens as planer TV.

Enemy and compeditor in crime made possesed to over take my SLES.

Political Spies obsessed over winning Legal State SPE on frame basics.

Old Gang of industrial complex illusionated able continune planet crimes.


108:

State never accepted finances to my SLES in cash nor orders Lawmade.

State never did other but State Frauds own projects and no NEE+ SLES.

State only do crime in invested NONE NEE+ as basis Anti SLES (SPE).

Reason State and Tax crimes no business basis in thé West pro SLES.

State has stated no tollerance JENS PETER'S person and businesses.


109:

In Danish www.spot-solcelle.dk Legal Info on Regimes thefts Rights mine.

Syndicates to pay fuel costs prevents SLES West lowers how to compete.

Nation def. Legal so contra agents personal responsible cost of no SLES.

Terrorist by West lose geopolitics don't tollerate resonementry, do Lawsuit.

Amusement Manio Mentality Disorder by subject paranoia fear schooled.


110:

The Royale U.K. forced as head EU securities of finances: No West SLES.

My State remains the elimination SPE Enemies ongoing War Fact finance.

Sen. Rockefeller's billed Climate Changes to compensate to planet ideal.

Big Oil and KGB Agency by Acts of State Crimes in frauds "Going Green".

MEP inhabile enforcement Law after voting criminal bills through on NEE-.


111:

Big Oils strongest team-up gathering of weakest makes a majority of Red.

Enemy big Self-Betray's; fall for own lies on my life and work (Public Web).

Juntas illusionated them Thé Law & Judge but Outlaws sees false a Right.

SLES Calculation/Accounting to abe out of subject blocked how bookkept.

Abeing is a legal definition on moves beside subject avoiding truth for Law.


112:

False Renew(not)able in total as State Crime facit NEE-, commerce bribes.

Do BRD invate for SLES License's to shoot + gas all traitors, Homo CIA too.

Radioactive metals in Green Coal for Power in steel fr. genetic Nuke-War.

State demands from sabotaging SLES in consequence to pay-off Comu's!

Agencies in private responsible Acts against Human Kind to profit gains.


113:

The SLES License's are i.e. JP-Kettle recircling water from steam no loss.

The SLES License's are i.e. OSP Optical catch of light for heat to power.

The SLES License's are i.e. Windtops in bearing savings use of balloon.

The SLES License's are i.e. combination's in pattern's of JP-Kettle & OSP.

The SLES License's are i.e. designs a pattern in JP-Kettle's at "NoFuel".


114:

ORDER SLES SPE NOW +45-29887911 SO YOUR CIVILISATION LAST.

-- OF NO RELEVANS "DK" IN CONFLICT THE LAW FREES ITS GUILTY.

-- ROYALES DENIED SLES PLACING STATE CRIME ORDER OF LAW.

-- BIG OIL FOR BURNINGS IN FRAUDS WHY BILL CLIMATE CHANGES.

-- HAAG TRAIL NEEDS SPREADS DEATH, REFUGEES, MAPCHANGES.

-- SLES / JENS PETER IN FULLY FULLFILL INT. ACCOUNTING LAWS.

-- SLES  #1  IN PRODUCT ENERGY EFFICIENCY AND COST BENEFIT.

-- CONTACT TO INFORM EVIDENCES OF NEE, LAW AND BUSINESS

NO STALK, BUT THE MAFIAS PROPLEM CANNOT UNDERSTAND

LEGAL OPERATION. IN HUNDRED OF BILLIONS GLOBAL FRAUD AND

HATE CRIME. EVEN FILES, JAILTIME OR DEATH PENALTIES LOW

BRAINS PAYS OFF GAINS FROM NO ACCEPT LAW IS PRINCIPLE.


NB FROM JUDGE SPE:

PROVEN CRIMES BY STATE OF DENMARK UNIFORMED AS FOLLOWS PROVEN CONSTRUCTION OF EVIDENCES, JUSTICE MURDERS, POLICE VIOLENCE, RANDOM ARRESTS NO VERDICTS, POLICE THEFTS-, RUBBERIES-, INSULTS-, IGORRING STATUS-, IMPRISSONMENT-, ADMINISTRATIVE IMPRISSONMENTS-, IDENTITY THEFT, COMMUNICATION RUBBERIES- AND TAKEOVERS. MISLEADING PUBLIC, FRAUD FOR MASSES, POLITICAL MANDAT FRAUDS, ENERGY FRAUDS, MONEY AS WEPON (WARCRIME CONT.), TRESPASSINGS, MEDICATIONS TOXICATIONS, HACKING, THEFT OF IT PHONE, THEFT TELE/DATA, THEFT INVENTORY AND HOME, BRAKING LAW OF SOCIAL ASSISTANCE (GREVE COMMUNE), BANKS FOR STATE FOR NATION UNDERMINING NATION, LIES AND CHEATS BY STATE TAX SCORING THEIR COMMONS PRINT VALUE DKK 250+ MILLION I DIDN'T HAVE DEDUCTIONS, LUST FRAMES AND LIES, WAR FOR OIL MARKET SHARE (WARCRIME LUST KILL), INVESTING FAKE RENEWABLES, PRODUCTION OWNER FAKE RENEWABLES, TRANSPORTER FAKE RENEWABLE ENERGY, SALE FAKE RENEWABLE ENERGY, LARGEST INVESTOR PROPELWINDMILLS AND NOT WINDTOPS TO SERVE COAL AND STEEL IMPORTS (RUSSIANS), SALES ON NO CONTACT TO JENS PETER, BETRAY JENS PETER MENTAL ILL, TABLOID GOSSIP ON INSANITY AND STALKS MY TRUTH INFOMATIONS ETC.  TO EXTEND EXTRA BURINING A WARCRIME.


BASIC:

SPY PROVEN DO OPERATE AGAINST SLES BY SPE UNDER JENS PETER, EXPERTICE NOT THE LEGAL LAW, OBSERVATION AND JUSTICE BUT PROVEN CRIMES, AND HANDYCAP FOR REASON CANNOT COMPETE IN PRODUCT BY SLES MY ENGINEERINGS, WHY BUYING TIME VIOLATING, SABOTAGING LEGAL JUSTICE, THE LAW IGNORRED AS SURPRESSOR TRUTH LIBERAL DREAMS ON TWO WRONG MAKE A RIGHT PAIR GOING NEVER ENDING STORY ON CRIME A SUCCESS CRITERIA CAPITALISM OUT AND AWAY, LEGAL HEIR(S) TO GIVE AWAY AS TAKE AWAY JENS PETER PROPERTIES, WEALTH, SUVEREIGHNITY AS ITS CONTRA ESPIONAGE THE FALSUM. SUGARDADS GLUE STICK LIE STORYTELLER A SHOW ONGOING TO REFILL EXTRA BURNINGS TO ACCELLERATE OWN CRASHING IN PROCESS PERFORMANCE A ACTIONMAN BARBIE ASSES HIS SCREW AS UNIFORMED NATO DROP-OUT NEVER SCHOOLED WINNER BY THE LAW AND NATURAL ATRACTION TO REAL LADIES, SETTING THE GUILTY TO PRISON BUT FED ON FELLOW CRIME STATE DUTY.


STEEL INDUSTRY OFFSHORE BUY UPS BY AMERICANS FROM CAPITAL UNION NORDIC. NOW USA HAS SHOPPED BOTH PROPEL WING AND TOWER PRODUCTION PLUS HAS GOT HUGE AMOUNT IN STOCK SHARES IN STATE CORPORATE NAMED DONG ENERGY/ØRSTED INVOLVED IN GREEN FRAUD OVER DECADES IN NONE RENEWABLE SOLD AS RENEWABLE ENERGY BY PRODUCT POWER PRODUCTION, LICENSING LAND/SEA AND POWER DISTRIBUTION AND SALES PROPEL WIND POWER AND SOLAR BOTH NATIONAL AND INTERNATIONAL IN HUNDRED OF BILLIONS DKK CURRENCY ON A YEARLY BASIS.


THE COMMUNIST ANTI CAPITALISTIC BY ROYALE MANNERS THE WORLD TO SUIT ITS DRIVING OF A PAST OF CRIME TURNING ILLEGAL INTO LEGAL AND MORE AND MORE ROAD BUILD TO FULFIL DEMANDS DRIVING POSSIBLE BY LAWMAKING ADJUSTING ECONOMY OF LOST INTO CREATIVE VALID. THE COTTEGES RECOGNIZED ENTREPRENEURE AHEAD AS FRONT FIGURE LIMOSINES A ROAD PATH OF ENDLESS BUILDUP THE PLASTERED WILL FUNCTION A MATTER ENOUGH LAWS IN RANDOMS ONE DAY A SUCCESS A REASON TO STAY ALIVE, NAMED NONSENSE BY CASH HOLDER SURVIVAL IN POST INDUSTRIAL PRODUCTS ON FALSE BY FACADE UP STRONG AS FAILURE COVER.


Call me from mobiles for latest updates

+45 29887911


Have a nice day from

State Holder


JENS PETER

State Planet Earth, SPE (1996, 1. FCSRS STATE)